Електронната книготърговия като част от електронната търговия


Категория на документа: Други


Книготърговската компания Barnes & Noble притежава втората по големина електронна книжарница в света8. Интернет книжарницата съществува от 1997 г., но едва през първото тримесечие на 2002 г. реализира печалба.

Barnes & Noble е признат за пионер в промоцията на електронните книги. Въпреки това обаче фирмата спира продажбите на електронни книги (e-Books) в своя интернет магазин www.barnesandnoble.com.

5. Заключение

В обобщение на така поставената проблематика в сурсовата работа може да се каже, че електронната книготърговия представлява инструмент за решаване на многообразни маркетингови задачи. Електронната книготърговия има за задача не само да информира потребителите за продуктите и услугите, но и да комуникира с тях с цел реализиране на продажба.

За да бъде лесно възприемана обаче информацията в сайтовете за прозажба на книги трябва да се систематизира по тематични направления. При онлайн продажбите трябва да се осигури моментално потвърждение и отговор на често задаваните въпроси. Като цяло сайтът за продажба на книги трябва да има ясна и отчетлива структура и удобна навигация, като се съблюдава фирмения стил, лого и девиз.

В заключение може да се посочи, че електронната книготърговия предлагат изключителни възможности за потребителите. Предимствата на този вид търговия се изразяват най- вече в възможността за осъществяване на продажба за по-кратко време, предоставяне на точна информация, и продажбата на по-евтини книги. Това е и една от основните причини електронната книготърговия да става все по-предпочитана. Тя е удачна за проучване на потребителската аудитория, особено що се отнася до бързо развиващ се бизнес (като ИТ сектора), тъй като неудобните и скъпи традиционни методи са неподходящи за този тип среда.

Електронната книготърговия се различава от традиционната продажба на книги в следните по-важни аспекти:

• Тя е интерактивен процес;

• Потребителят е активно ангажиран в много динамични дейности;

• Електронната книготърговия е директен маркетинг.

Интернет предлага богато множество нови технологии, които могат да увеличат маркетинговите дейности в глобален мащаб. Електронната книготърговия е създадена за осигуряване на комуникации между фирмите и техните потребители. Тези приложения са широко достъпни и лесни за употреба.

Онлайн рекламирането на електронната книготърговия дава нови измерения на този вид търговия. Всичко вече е по-динамично. Фирмите, които са подготвени да променят своите уеб сайтове, да адаптират своя бизнес и маркетингова стратегия, ще имат по-добър шанс за успех в епохата на Интернет9.

Следващият сайт, който не бива да се пренебрегва е Ozon.ru. За него може да се каже, че е най-големия руски интернет магазин. Тази електронна книжарница предлага на посетителите си книги, музикална и видеопродукция, мултиме-дийни игри, електроника и цифрова техника, през април 2006 г навърши осем години.

В нашата страна тази електронна книжарница, която е призната е Helikon.bg. Тя е собственост на семейната книгоразпространителска фирма "Хеликон" от Бургас, разполагаща с няколко книжарници в страната и голям книжен център в София с над 250 000 броя книги, от който се снабдяват книжарниците. Фирмата работи с близо 1100 издателства и извършва продажби както на крайни клиенти (на дребно), така и на едро.

Не може да се пропусне анализа и на Българската интернет книжарница BgOb10. От него могат да бъдат закупени български книги в цял свят и има амбиция да бъде истинско свързващо звено между трите сегмента на пазара на книгата: издатели, книготърговци и купувачи. Проектът на Българската интернет книжарница е създаден в съ¬трудничество с Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Възможностите на книжарницата се свързват с:

- рекламиране на книгите на издателите11

- наличие на система за търсене по тематика, автор, ISBN, издателства и произволна дума;

- възможност за ползване на услугата Bookinfo;

- възможност потребителите на сайта да получават безплатна месечна информация по e-mail за новите книги в областите, които ги интересуват;

- възможност за осигуряване на книга, която е вече изчерпана на пазара.

6. Използвана литература

1. Илиева, Г., Електронна търговия : учебно пособие за студентите във Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" , Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2010

2. Моцев, М., Електронна търговия, София : Форком, 2001 ([Хасково : Полиграфюг])

3. Малоун, Б., 1001 Интернет съвета и трикове , София : СофтПрес, 2000 ([В. Търново : Абагар])

4. Михайлов, Г., Етапи и развитие на електронната търговия, София : Център за икон. развитие, 2001 (Варна : Варна принт)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронната книготърговия като част от електронната търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.