Електронната книготърговия като част от електронната търговия


Категория на документа: Други


Рекламата в Интернет трябва да бъде активна, без да чака инициативност от страна на клиентите, дори когато те са заинтересовани. Първоначално е необходимо доста време и усилия за да се спечели доверието на потенциалните клиенти. Поради това рекламната кампания трябва да се провежда за продължителен период от време, за да достигне до по-голям кръг от хора. Рекламата в Интернет има и своите ограничения, поради което в някои случаи тя трябва да се съчетава и с традиционните средства като вестници, списания, радио и телевизия.

В сравнение с традиционната реклама, Интернет рекламата се отличава в няколко по-съществени аспекта. Такива са:

- Тя е интерактивен, защото потребителят сам избира информацията, която иска да види и когато пожелае. Тя може да контролира навигацията си с помощта на интерактивно видео, да осъществи обратна връзка, да изрази мнение, да направи заявка и да плати, т. е. комуникацията е двустранна.

- Тя е част от виртуалната реалност, която осигурява възможнст за много атрактивно представяне на продуктите и услугите.

- Рекламата е част от директния маркетинг, насочен персонално към конкретен клиент.

- Интернет е единствената медия, чрез която може да се следи и измерва в реално време рекламната кампания. Тя позволява промени в планирането и подмяна на неефективните рекламни средства с нови. Тя дава възможност и за пряка измеримост на инвестицията в Интернет.

1.4. Фактори, влияещи върху развитието на електронната търговия.

Множество са факторите, окозващи влияние върху развитието на електронната търговия. Като най- заначителни се определят:

- Избора на целевата аудитория, потребителите в сайта;

- Добре създадения Интернет сайт;

- Възможностите за осъществявяване на персонални консултации;

- Създаване на наръчници - HELP, FAQ, речници, инструкции за ползване, карти и др. като се обобщават най-често задаваните въпроси и отговорите към тях;

- Текущо информиране чрез абонаменти, уеб-промоции, бюлетини и т.н.;

- Осигуряване на леснодостъпно, изчерпателно и реалистично представяне на стоката (вид, наличности и т.н.) с възможност потребителят да избира параметри;

- Осигуряване на различни възможности за избор на начините за разплащане и гаранции за сигурност;

- Допълнителни отстъпки и бонуси към предлаганите стоки и услуги, предвид на това, че в Интернет разходите по поддръжка на магазин са далеч по-ниски.

- Постоянна актуализация на съдържанието в сайтовете за Интернет търговия;

- Периодично организиране на конкурси, лотарии, игри, промоции;

- Създаване на потребителски дискусии и он-лайн конференции;

- Поддържане на развлекателни и/или други специализирани рубрики, които да увеличават времето на престой на потребителите;

- Провеждане на акции за он-лайн насърчаване на продажбите чрез талони, купони и пр.;

- Поддържане на системи за обмен на безплатни потребителски съвети;

- Персонализация на сайта (дизайн, съдържание и навигация) и др.

1.5. Предимства и недостатъци на е- търговията.

Благодарение на средата, в която се осъществява и технологиите, които използва, е-търговия има редица предимства в сравнение с традиционната търговия. По-важните от тях са:

- Възможност за глобални продажби, тъй като се премахват пространствените бариери и не е необходимо фирмата да присъства физически в даден географски регион, за да осъществява бизнес там. Така се разширява обхвата на пазарното пространство от локални и регионални до национални и международни пазари с минимални капиталови разходи, оборудване и персонал;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронната книготърговия като част от електронната търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.