Електронни пари


Категория на документа: ДругиПрез последните години гражданственост добиха понятията чип карти или смарт карти. Последното понятие е свързано най-вече с това, че тези карти от функционална гледна точка имат възможност за извършване на някои изчислителни (интелигентни) операции и да бъдат използвани едновременно за няколко приложения. Например в една такава карта едното приложение може да бъде електронен платежен инструмент (дебитна карта, кредитна карта, електронно портмоне), друго приложение може да бъде, както беше казано по-горе, за създаване на електронен подпис, трето приложение може да бъде за медицинското осигуряване, като на картата са записани и се съхраняват основни данни за пациента. Оттук се говори и за многофункционални карти.

2.4.2 Защитен модул за покупка (Purchase Secure Application Module /PSAM/)

Представлява хардуерен модул, обикновено смарт карта подобна на SIM карта на мобилен телефон. Модулът PSAM се вгражда или във физически търговски терминал (подобен на този, чрез който се плаща с дебитна или кредитна карта) или се включва към компютъра на търговец в Интернет. Tози модул се използва за натрупване на тоталната сума на електронното значение на извършваните плащания (транзакции от тип "покупка" /purchase/) и осигуряване на критографските функции, свързани със записване на електронното значение.
3 Финансов и информационен поток при зареждане и плащане с електронни пари

Цикълът на използване на електронните пари като електронен платежен инструмент включва:

1) СЪЗДАВАНЕ на електронните пари, което е свързано основно с операцията зареждане на електронните пари в картата, като за целта трябва да има издател и източник на действителни парични средства, които да отговарят на паричното значение, което ще зареди;

2) ПЛАЩАНE (операция покупка /purchase/) на стоки и услуги при търговец в физическия свят и при търговец във виртуалния свят (електронен магазин в Интернет например) с електронни пари;

3) СЪБИРАНЕ (collection) при което се извършва събиране на електронните значения от всички търговски сайтове от техните PSAM модули; след операцията събиране става разрушаване на електронните пари

4) СЕТЪЛМЕНТ (settlement) на електронни пари, което е свързано с тяхното разрушаване и прехвърлянето на действителни парични средства, съответстващи на извършените плащания по сметката на търговеца, при който са извършени платежните операции.

3.1 Източници на средства за зареждане на електронни пари

Източникът на средства (fund source) за зареждане (създаване) на електронни пари може да бъде банкова сметка на държателя на картата, пул с парични средства, осигурени от няколко източника (funds issuers) или пари в брой. Когато източникът на парични средства е банкова сметка на държателя на картата, тази сметка се съхранява при издателя на картата (банката на картодържателя).

3.2 Операция "Зареждане на електронни пари"

3.2.1 Видове операция зареждане на електронни пари

Операцията зареждане на електронни пари се извършва в режим он-лайн, тъй като е необходима проверка за автентичността на картата и авторизация на зареждането от източника на средствата. Операцията зареждане може да бъде два вида:

(1) зареждане, като картата в интегралната схема на която ще се зарежда електронно значение, е свързана с банковата сметка на държателя на карта и тази банкова сметка се съхранява от издателя, което се нарича свързано зареждане (linked load);

(2) зареждане, когато картата не е свързана с банкова сметка на държателя и източникът на средствата (funds issuer) е в институция различна от издателя на парите, като този вид зареждане се нарича несвързано зареждане (unlinked load). Операцията несвързано зареждане се използва например в случаите, когато имаме зареждане на електронно портмоне (един от елементите на електронни пари) и държателят на този електронен платежен инструмент, за да зареди своето електронно портмоне, дава пари в брой в институцията или неин агент, която извършва зареждането. Този вид зареждане се използва и когато няколко издателя поддържат ОБЩ ПУЛ със средства, които се използват при зареждане на електронни пари.

3.2.2 Технология на изпълнение на операцията свързано зареждане на електронни пари

Операцията зареждане на електронни пари, когато източникът е банкова сметка на държателя на картата и тази сметка се съхранява при издателя на електронните пари, се извършва в следните няколко стъпки (фиг. 1):

1. Картата се вкарва в устройството за зареждане на електронни пари, което може да бъде специализирано устройство за зареждане или банкомат, след което се прави заявка за зареждане на определена сума (електронно значение)(1а). Тази заявка се изпраща до издателя на електронните пари, където се съхранява и сметката на картодържателя. Сметката на картодържателя, от която ще се извърши зареждането с електронни пари, се дебитира с исканата сума (1б).

2. С дебитираната сума от сметката на държателя на картата се кредитира сметка, наречена междинна сметка (float) или пул, която представлява и източника на електронни пари (2).

3. Картата се зарежда с електронно значение, съответстващо на исканата парична сума (3). Това е моментът, в който се създават електронните пари. От този момент зареденото електронно значение в картата може да се използва като електронни пари за извършване на покупки. Тук е важно да се отбележи, че нямаме реални пари, а само електронно значение, чрез което могат да се правят платежни операции на реални стои и услуги.

3.2.3 Операция несвързано зареждане на електронни пари

Тази операция е показана на фиг. 2, като след заявката за зареждане с електронни пари, направена от държателя на картата;

1) се извършва запитване за одобрение от източника на действителните средства;

2) прехвърляне на действителните парични средства в междинната сметка на издателя;

3) зареждане на електронното значение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронни пари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.