Електронно банкиране и електронни пари


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА
ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
СПЕЦ:
ФАК.

През 21 век все по-широка става употребата на Интернет и електронните приложения и услуги, като основни средства за осъществяване на бизнес дейности и контакти, във всички сектори на обществения живот. Все повече се засилва преходът от индустриална към глобална цифрова икономика.

Компаниите все по-широко използват Интернет като основно средство за делови комуникации и за осъществяване на своя бизнес. Днес глобалната мрежа е най-предпочитаният способ за взаимодействие на различни организации и фирми чрез средства и технологии, които са в максимална степен съобразени с изискванията на отделните бизнес процеси.

Развитието на информационните технологии дава своето отражение и върху сферата на банковите услуги. От една страна информационните технологии спомага за намаляването на разходите за управление на информацията (събиране, съхранение, обработване и предаване) при банковите операции. Това се постига чрез заместването на традиционните методи с автоматизирани. От друга страна се променят начините за достъп на клиентите до банковите услуги и продукти - достъпът се осъществява чрез автоматизирани канали - т. нар. отдалечено банкиране или електронно/онлайн банкиране. Именно това налага и все по-силното преминаване на банките от нормален тип банкиране към електронно банкиране, с цел да задоволят нарастващите нужди на потребителите от мобилност и бързина на обслужване.

Различните видове комуникации започват да се използват от банките още през 80-те години на миналия век. През 1983 г. за първи път е приложена системата на отдалечено банкиране Homelink чрез съвместното участие на Банката на Шотландия и телефонната компания British Telecom и изпробвана от строителното дружество Nottingham Building Society. През онези години оптимистичните прогнози за прилагането на Интернет и на специалните електронни мрежи в банковото дело изглеждат нереални. Системата, която са използват била базирана на съществуващата вече Pestle system, която позволявала онлайн да бъдат давани сведения за финансови отчети, банкови трансфери и транзакции по сметки. За осъществяването на банковите трансфери и транзакции по сметки, предварително трябвало да бъдат пратени писмени инструкции, даващи подробна информация за получателя. Те по-късно са били качвани от NBS в новата Homelink система. Обикновено получателите били телефонни, електрически и газ компании.

Електронното банкиране все повече се утвърждава като основно средство за извършване на банкови транзакции и преводи през глобалната мрежа Интернет.

Онлайн банкирането е интегрирано решение за банкиране в Интернет среда, със Електронното банково обслужване, Онлайн банкиране, на клиента се извършва посредством предоставения от Банката софтуерен продукт и съгласно указанията за работа с него. То е обслужване, разработено за управлението на банкови сметки, начин на електронно боравене с финансови авоари. Използва интернет технологии и позволява да получите информация за сметката си, да трансферирате пари между сметките си, да извършвате плащания, обмен на валута, да изплащате кредитите си по електронен път. Електронното банкиране осигурява електронен архив на изходящите цифрови платежни документи и премахва нуждата от поддържането на аналогов архив. При онлайн системите за банкиране можете да правите справки за движенията по сметки за различни периоди от време, позволява бърза и лесна проверка на изходящи и входящи плащания. Онлайн банкирането премахва нуждата от касово заплащане на услуги на доставчици като: електроразпределение, интернет доставчици, мобилният оператор и дори би облекчило погасяването на кредити или данъци. На практика, това е стандартен пакет от услуги, за които обикновено вие отивате до съответната служба, в която извършвате плащанията си. Електронно банкиране премахва необходимостта от физическото ви преместване до съответната каса за плащане, необходим ви е единствено компютър с интернет и нужния банков софтуер, за да погасите всичките си месечни задължения.

Интернет дава възможност да използвате ефективно банковите услугите и да получавате най-актуалната информация 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, без да напускате дома или офиса. Чрез електронното банкиране пестите и от банкови разходи, 50% по-ниски такси заплащат клиентите на интернет банкирането, когато нареждат банкови преводи онлайн в сравнение с тези, които извършват същите операции в банков офис. Често преводите в Интернет между сметки в една банка са безплатни. Интересът към интернет банкирането нараства осезаемо, тъй като е удобно средство за управление на личните финанси.

От 2002г. до настоящия момент структурата на банковите плащания значително се е изменила. Докато през 2002г. едва 14% от извършваните банкови операции се падат на електронното банкиране, то през 2008г. дялът на използваните онлайн банкови услуги нараства до 42%.

Развитието на онлайн банкирането е свързано с разпространението на Интернет и повишаване на доверието на потребителите в онлайн транзакциите. Банките виждат в Online банкирането мощно средство за привличане на нови клиенти, т. е. това е средство, с което се елиминира високоплатената ръчна обработка на множество документи и нуждата от общуване с касиер в банката.

Една разновидност на онлайн банкирането са електронните чекове. Те работят по подобен на обикновените чекове начин - потребителите получават цифрови документи от своите банки, на които трябва да напишат сумата, валутата и името на получателя. Всеки електронен чек трябва да има цифров подпис от издателя му. Използването на електронни чекове е свързано с два проблема - сигурното идентифициране на чека и доказване автентичността на подписа. За решаване на втория проблем се използват цифрови подписи, които при предаване по мрежата се защитават чрез система за шифриране с два ключа.

Електронните чекове имат слабо приложение и то само в някои видове online бизнес. Известно неудобство е това, че и продавачът и купувачът трябва да имат сметка в банката на системата.

При избора на система за Интернет разплащане се отчитат много важни за клиентите фактори - ниски комисиони или тяхното отсъствие, степен на защита, лесно използване и други. Целта е с минимални разходи на време и пари да се получи максимално удобство и сигурност. От тази гледна точка най-удобни и за купувачите и за продавачите са платежните системи използващи електронни пари и виртуални банкови сметки. Електронните пари могат да бъдат използвани за електронна търговия по резултатен и ефективен начин, ако съществува инфраструктура на високо техническо равнище. Една висока скорост на предаване е предпоставка за едновременно предаване на информация за продуктите към потенциалните клиенти. Достъпът трябва да е прост и икономичен, а частните домакинства се нуждаят от компютър с подходящ софтуер.

Онлайн банкови обслужвания
Повечето банки предлагат следните основни банкови услуги:
* Извършване на плащания в страната и чужбина;

* Обмяна на валута;

* Извършване на депозити;

* Проверка състоянието на сметката;

* Следене на състоянието на извършените транзакции;

* Планиране на бъдещи трансфери;

* Електронно плащане на сметки;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно банкиране и електронни пари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.