Електронно гласуване


Категория на документа: Други


СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА
на тема
" Електронно гласуване "
по дисциплината Електронно правителство

Студент: Преподаватели:
Златина Делчева Вълкова гл. ас. д-р Елица Лозанова-Белчева
Специалност: БИН
Фак. Номер: 40 627
София, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ :
1. Електронното правителство накратко ........................................................2
2. Електронното гласуване..............................................................................2
3. Какво е електронен подпис?.........................................................................................3
4. Законопроект за електронно гласуване.........................................................4
5. Източници...................................................................................................6
Електронното правителство накратко

Живеем в епоха в която новите технологии все по-осезаемо навлизат в ежедневието на хората. С помощта на едно кликване на мишката съвременния човек може да достигне до невероятно количество информация. Все повече улеснения и услуги предлага съвременното интернет пространство. Милиони продажби се осъществяват чрез интернет, пълнотекстовите документи и книги качени на свободен достъп в мрежата ежедневно увеличават своя броя си. Виртуалните библиотеки вече са факт у нас, а от 2002г. в България се развива и услугата електронно правителство.

Електронното правителство е термин, които обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии от правителството с цел улесняване работата му с обществото. Услугите, които се предлагат могат да бъдат насочени, както индивидуално, към отделните граждани , така и към бизнеса. Чрез тази форма на административно общуване се спестяват много време, средства и се преодоляват препятствия свързани с местоположението и работното време на институциите. Същото така чрез електронното правителство обменянето на информация между отделните административни информационни системи се улеснява многократно .

Обвинения, които са отправяни срещу електронното правителство са свързани основно със сигурността на данните, които съхраняват. Няма еднодушен отговор на въпроса, дали има достатъчно сигурна програма за защита на информацията. Друг проблем свързан с използването на услугите е необходимостта от интернет връзка и базови компютърни умения, които не всеки човек притежава и има възможност да придобие.

Дали електронното правителство ще улесни хората или ще създаде небивали проблеми в България тепърва предстои да се разбере. На този етап в страната ни има функциониращи няколко он-лайн услуги в отделните администрации- Национална агенция по приходите, Националния общински контрол и някои общински администрации.

Електронното гласуване

Когато се говори за правителство, общество и комуникацията между тях, съвсем логично е да се спомене да конституционното право на всеки човек да гласува. С развитието на електронното правителство и начините на гласуване се променят, много страни по света въвеждат така нареченото електронно гласуване. Възможни са два варианта. Първият вариант е електронно гласуване в контролирана среда, или това е гласуване в самата секция. Вторият вариант това е дистанционно гласуване чрез интернет, което е разгледано по-обстойно в курсовата ми работа.

Електронното дистанционно гласуване е метод на гласуване при, които избирателите могат да упражнят своя вот през компютъра или мобилния си телефон.То има за цел да стимулира младите хора да гласуват и да бъдат политически активни. На този метод на гласуване може да се гледа като на логично продължение на традиционния вот и поредна стъпка в процеса на модернизация на правителствената администрация.

Освен за младите хора, които биха предпочели електронното гласуване вероятно поради любопитство, има хора за които то е по-скоро необходимост. Става въпрос за трудно подвижни възрастни хора, хора в неравностойно положение или наши сънародници извън пределите на държавата, които нямат възможност да се придвижат до посолствата на България в съответната страна.

Друго предимство на електронното гласуване, е че то спестява много разходи от отпечатване на бюлетини или опасността от недостига им, например. Средства се спестяват и от разходите свързани с персонала ангажиран в избирателния ден. От друга страна електронното гласуване позволява бърза обратна връзка относно валидността на бюлетината. Съответно гласувалият веднага ще може да реагира и да гласува отново, ако не е направил това правилно първия път. Процесът при обработката на гласовете, също ще се улесни и автоматизира. Според някои привърженици за идеята за електронно гласуване, вероятността за манипулация на гласовете се намалява. Важно е да се подчертае, че електронното гласуване не цели да измести традиционното даване на вот, а да го допълни и подобри.
Един от най-добрите примери за ползата от електронното правителство е Естония. На изборите през 2005 година 2 на сто от гласовете са дошли по електронен път, през 2011 те са вече 15, 4 на сто. На Европейските избори през 2009 година 15 на сто от гласовете са електронни. Правило при изборите в балтийската страна е избора да се направи 4-6 дена преди изборния ден.
Идеята за подобна услуга на пръв поглед изглежда доста убедително, но тя има и своите слабости. На първо място се поставя заплахата от контролирания вот, които би бил по-лесен за осъществяване в неконтролирана среда. Друг проблем, които е възможно да възникне е дублирането на гласове, ако физическо лице гласува вместо друго по електронен път. Също така при електронното гласуване анонимността се нарушава, което може да доведе до нежелани последствия, ако информацията попадне в грешни ръце. Срещат се аргументи, твърдящи, че вотът и личните данни се разпределят в отделни сървъри, но това не е абсолютна гаранция за сигурност,а и нестава ясно дали всички системи за електронно гласуване работят на този принцип. Като друг недостатък може да се отчете, също така, и задължението гласоподавателя да притежава електронен подпис. Съществуват и варианти за електронно гласуване посредством смарт карта и с пин код.
Какво е електронен подпис?
Тази услуга все повече набира популярност в България. Ел-подписът или персоналният сертификат, както е другото му популярно наименование, вече се ползва например при подаване на данъчни декларации, както и други отчетни документи към финансови институции и министерства. Ето какво се казва за електронния подпис в сайта на една от фирмите, предлагащи такъв вид услуга:
Електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.
С полагането на електронен подпис Вие потвърждавате самоличността си, съгласието си със съдържанието на документа и му осигурявате защита от последвали промени.
Електронният подпис осигурява достоверност и неотменимост на електронните документи, съхранявани върху магнитен, оптичен или друг носител и на обменяните в интернет1.
Иначе казано електронния подпис е средство за идентификация, чрез което на теория се постига максимална защита на личните данни и всеки документ подписан с електронен подпис има същата сила и валидност, като саморъчен подпис на хартия.
Цената на електронния подпис за физическо лице 24 лева за една година, което на половина от първоначалната му цена. За свободни професии и юридически лица цената е 42 лева. При електронното гласуване е необходим електронен подпис за физическо лице.
Законопроект за електронно гласуване
Законопроектът е съставен през 2004 година от Михаил Константинови е бил внасян два пъти за разглеждане от народните депутати Асен Агов и Иван Костов.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно гласуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.