Електронно управление


Категория на документа: ДругиЕлектронно управление

E - boks е датско уеб приложение, което представлява вид пощенска кутия. Това приложение позволява на потребителите да получават и архивират лични документи - фактури, преписи от общината, фишове за заплати, както и банкови извлечения. Документите са достъпни 24 часа в денонощието в PDF формат. Този вид услуга води със себе си много предимства за администрацията, гражданите и дори за бизнеса.

През 2012г. компанията отбелязва ръст от 18,7%, това се дължи на нарастване броя на потребителите, както и на фактът, че все повече компании са избрали да повишат цифровизацията, чрез използването на е-boks.

Е-boks предоставя на своите потребители достъпна и защитена услуга, която осигурява ефективна доставка на правилния получател. Всички сделки в датското уеб приложение са защитени с най-високите изисквания за сигурност, а неговата обширна цифрова инфраструктура обхваща цяла Дания.

Предимства на услугата:
* Ползи за подателя
> Значително опростяване на административните процедури
> Бърза обратна връзка
> Осигурява копие на подписаните документи в архива на подателя
> Фирмите спестяват до 80% от пощенски разходи, спестяват хартия и други ресурси.
* Опазване на околната среда - през 2012г. са изпратени над 205 милиона документи, което действително е спестило на природата около 3383 тона хартия.
* Сигурност на доставката, постът винаги достига до правилния потребител, по този начин се избягва от неудобството на връщане на пост ими мнение на клиент.
* Е-boks се характеризира с нейната сигурност и надеждна доставка. Доставката на документи е 100% без загуба на данни и ъптайм 99,50%, така че всички да са доволни.

Финансиране

Финансирането на подобен проект е от съществена важност за неговото изграждане, поддържане и постоянно обновяване. В датското приложение главен спонсор е тенистката Каролин Вожняцки. Това спонсорство популяризира и утвърждава компанията на пазара малко след създаването й.

Разходите, с които се сблъсква организацията са от различно естество, но предвидими за създаването и изграждането на такъв тип бизнес. Можем да ги разгледаме хронологично, например за създаването на такъв печеливш проект е важно да се стартира с голяма сума, която може да има различен произход - кредитна сделка, спонсорство или участие в различни проекти. Следващата стъпка би следвало да бъде популяризирането и налагането на пазара, това обаче няма как да стане без спонсор или по точно няколко такива, тъй като е много трудно да се представи пред определено общество каквото и да било без определена инвестиция. В процеса на създаване и популяризиране се появяват и други разходи, като например изграждането на повишена сигурност на самото приложение, административни разходи и не на последно място разходи за персонал и поддръжка на вече създадената компания. Разбира се, не можем да отминем и разходите, които са нужни за маркетинговите изследвания и реклама.

За да се създаде правилно и ефективно фукциониране на датското приложение в Дания и Норвегия е нужно съдействие от други организации. Като такива може да посочим Nets A/S (по-рано PBS) и Post Danmark A/S.
* Nets A/S е лидер в развитието и функционирането на платежни системи. Nets е зад платежната инфраструктура на банките и осигурява прехвърлянето на пари и информация между частни лица, фирми и обществени институции.
* Post Danmark A/S е лидер на пазара в областта на транспорта, дистрибуцията и логистиката, както и притежава силна поиция като надеждна трета страна за физическа комуникация, позиция, която обхваща и цифрова комуникация.

За гражданите:

Изграждането на подобна услуга е в голяма полза за гражданите, позволявайки електронно управлене на техните документи, мнения и вот. Това, обаче не е достатъчен фактор, за да се възползват от възможностите на програмата. Изхождайки от факта за различията на обществото, не всички биха искали да използват приложението, а също така и не биха могли чисто физически и социално да го правят, създава проблем в налагането на E-boks.

За да се въведе задължителното използване на програмата е нужно да се въведат някои мерки. Така например може да се въведе налагането му сред обществото със нормативна мярка, където при неизпълнение да се заплаща определена от закона глоба. Това, обаче не е ефективно във всички случаи, тъй като остават хора, които са във възрастовата извадка, но по определени уважителни причини не могат да участват. Тук трябва да допуснем, че за тези хора би трябвало (след доказване на причината) да се прояви снизхождение и да имат гратисен период за изпълнение на гражданския си дълг. Друг начин за налагане може да вземем фирмата работодател, където ефикасността ще бъде значително по-голяма, особено ако натискът на правителството е върху частния сектор. Може дори държавните институции, като детски градини и училища да имат изисквания към родителите за спаването на тази норма. Има още много варианти, с които гражданското общество може да се задължи да използва този тип приложение, но винаги остават хора, които не могат по различни причини - инвалиди, пенсионери, незрящи и др., да участват в различните програми на това приложение. За тази част от обществото можем да предложим два варианта за решение на проблема.

1. Създаване на центрове със сециалисти, които да помагат за работа с програмата на хората, които не се справят с нея

2. Да се създадат мобилни групи, които да са предварително информирани за хората, които нямат физическата възможност да се придвижат до обособените центрове и да им предоставят възможност за използване на системата.

Постоянното развитие на информационните технологии, позволява използватето на приложението навсякъде, където има интерет достъп независимо дали от лаптоп или таблет. В днешно време източник на информация и остъп до всички приложения и уеб сайтове вече са съвсем достъпни и на мобилните ни телефони. E-boks не прави изключение. Това, обаче може да се възприеме и като нож с две остриета, от една страна удобството да си информиран за всичко по всяко време и навякъде и от друга, опасността, че при инцидент и не достатъчни мерки всичко това би попаднало в чужди ръце, което от своя страна води със себе си риска за различни злоупотреби. Опасността може да бъде преодоляна, благодарение на сигурността която може да се въведе от разработчиците на приложението.

Бъдещето на този продукт тепърва ще се види. Очаква се да обхване голяма част от европейските страни, което би било голям напредък за някои от тях. Разработването и усъвършенстването на датското приложение ще претърпи изменения, за да бъде съобразено с нуждите на гражданите от всички страни.

За да се възползваме и ние от такова приложение, за съжаление ще трябва да мине още време. Изхождайки от факта, че по-голямата част от населението на България се възползват от услугите на интернет пространството, разчитаме, че при определени условия може да бъде създадена подобна програма. Но в момента все още процента на хората, които не използват интернет е доста голям, дори все още има домакинства, които нямат компютър или лаптоп.

Като изключим това, компанията, която би могла да се развие в тази сфера и би била ефективна е Български Пощи, тъй като има подходяща база за развитие и с някои подобрения би могло да се получи. Ето и някои насоки за това:
* Развитие на информационната инфраструктура, подобряване на уеб страницата, като бъде обновявана и развивана постоянно с течение на времето.
* Популяризиране на уеб модела, като целта е голяма част от населението да започне да използва услугата.
* Сигурността остава важен фактор, подобряването й ще допринесе много за общественото доверие.
* Трябва да се стимулира и контролира работния процес, да се прояви разбиране и търпение към гражданите и да се разработи специално за нуждите на хората - на достъпен език и лесно за работа
В момента различни проекти помагат в изграждането и модернизирането на Български пощи, по модел на ЕС, но въпреки всичко модернизирането и използването им ще отнеме време. Хубавото е, че информационната база се разработва и в бъдеще ще става все по-достъпна. Дори мисля, че това е една много добра възможност за бъдещето на страната и на младото поколение. Като пример можем да вземем E-boks, която за толкова кратък период е постигнала такъв резултат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.