Електрообзавеждане на механизми за непрекъснат транспорт


Категория на документа: Други


ТЕМА:
Електрообзавеждане на механизми за непрекъснат транспорт

Механизмите за непрекъснат транспорт пренасят товари в насипно състояние (пясък, пръст, руди и др.) или еднородни товари на парче в масово количество ( отливки, машинни детайли, сандъци и др.). Те са сравнително прости по устройство, обикновено не изискват ръчен труд при товаро - разтоварните операции.

Видове транспортьори

Транспортьор или конвейер се нарича механизъм, който премества товари по определена траектория посредством непрекъснато механично въздействие без спиране за товарене и разтоварване.

Транспортьорите биват няколко вида, според вида и предназначението си:

1. Лентов транспортьор

Това е най - разпространеният транспортьор от всички видове. Предназначен е за пренасяне предимно на насипни товари, но може да се използва и за такива на парче. Гъвкавият тягов елемент е гумена лента, привеждана в движение от задвижващ барабан.

Фиг. 1

На фигура 1 а) е показана принципна схема на стационарен лентов транспортьор. На носеща конструкция 10, са монтирани горни опорни ролки 12 и долните 11, върху които е разположена лентата 7. Показани са и двата барабана , задвижващ - 8 и опъвателен - 5. Барабан - 5 е монтиран върху шейна - 4 и се задвижва по направление -3 , чрез въже по направляващи ролки 2 и противотежест - 3. Насипните материали постъпват по бункер - 6 и се извеждат от - 9.

На Фиг. 1 б) е дадено напречно сечение на лентата А - А. На Фиг. 1 в), г) и д) са показани различни начини на задвижване на лентата, съответно чрез редуктор, верижна предавка и двигател - барабан.

Видът на транспортната лента се различава в зависимост от товара, за който е предназначен транспортьора. Тя може да е няколко вида:
- Гумена с пълнеж от памучна оплетка;
- Гумена с усилена памучна тъкан, чрез стоманени въжета с диаметър до 5мм. Това се налага при ленти с ширина от 900 до 1200 мм.
- Стоманена неръждаема лента с дебелина 0,8 - 1,2 мм и широчина до 800мм, при товари с температура до 300°С.

2. Верижен транспортьор

При този транспортьор елементите пренасящи материала са вериги, които едновременно носят товарите - дъски , сандъци и др. Когато товарите са много тежки те се придърпват по метална площадка.

Верижните транспортьори се използват за пренасяне под наклон и товарене на подвижни транспортни средства.

Фиг. 2

3. Елеватор

Пренася насипни товари по вертикални или силно наклонени траектории. Достигат височина до 55м и скорост между 1 и 3 м/с. Производителността им е до 500 м³/ч. Характерно за този вид транспортьор са кофичките, които се закачат на лента, въжета или вериги.

Фиг. 3
4. Ролков транспортьор

Премества тежки единични дълги товари. Ролките имат индивидуално или групово задвижване.

Фиг. 4
5. Винтов транспортьор (шнек)

Използва се за преместване на насипни материали ( цимент, въглища и др.) по хоризонтално или леко наклонено направление. Работният орган е винт.

Фиг. 5
6. Подвесен транспортьор
Пренася товари по сложни траектории с огъване в хоризонтални и вертикални плоскости. Товарите се захващат на куки, сандъчета или други захващащи приспособления, които са закрепени на тяговия елемент, който е верига или въже.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрообзавеждане на механизми за непрекъснат транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.