Елементи на електрическата верига


Категория на документа: Други


Елементи на електрическата верига. Класификации.
Основни закони в електрическата верига. Мощност при постоянен и променлив ток

І. Елементи на електрическата верига

1. Клон - участък от веригата в който тече един и същ ток за произволен интервал от време. Броят клонове се бележи с n.

2. Възел - точка от веригата в който се свързват повече от два клона. Броят на възлите се бележи с m.

3. Контур (затворен) - (затворена) последователност от клонове. В една верига броят независими контури се бележи с k.

R1 E1 E R1

R4 R1 R5

R2 E2 R6 R6

Е R2

R5 E6 R7

R2 R4

R3 E3 E5

R3

Независим контур - включва поне един нов клон

ІІ. Класификации (видове електрически вериги)

1. Според броя на източниците, които немогат да се преобразуват в един еквивалентен, биват:

А) прости - съдържат само един източник (фиг. 2)

Б) сложни - съдържат повече от един източник (фиг. 1)

2. Според конфигурацията:

А) неразклонени (фиг. 3)

Б) разклонени (фиг. 1,2)

3. Според вида на захранващия източник:

А) постоянно-токови

Б) за еднофазен променлив ток

В) трифазни вериги
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи на електрическата верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.