Емпирично социологическо изследване на тема: Абортите сред жените в България


Категория на документа: Други
ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ:

Абортите сред жените в България

Абортите сред жените в България
2

Тема:

Абортите сред жените в България
Теоретична обосновка:

Проблемът, за решаването на който ще спомогне това изследване, е високото ниво на прекъснатите бременности в нашата страна през последните години. Резултатите от изследването могат да послужат пред Министерството на здравеопазването, правителствени и неправителствени организации, които се занимават с този проблем.
Цел на изследването :

Настоящето изследване се извършва по поръчка на Националния център за здравна информация и има за цел да проучи възрастовата структура на жените в България, които прибягват до абортите, както и причините, водещи до този проблем. Въз основа на събраната информация ще се взeмат решения за мерките, които организациите, занимаващи се с проблема, да предприемат с цел редуциране броя на прекъснатите по желание бременности.

Задача на изследването:

1. Да се установи възрастта на жените, съзнателно прекъсващи бременността си.
2. Да се установят причините, водещи до тяхното решение.

Предварителни хипотези:

1. Само за първите шест месеца на 2007г. у нас са направени над 17 700 аборта.От тях над 50% са на жени на възраст между 20 и 29 години. Следва възрастовата група 15-20 години и едва 3,8 на 100 от жените, които правят аборт след 40-тата си година. Това сочат данните от последния доклад на демографския отдел на ООН, цитиран от БНР. С оглед тревожните резултати от предходните години, се очаква влошаване на резултатите.

2. България е сред страните, в които абортите по желание не са забранени със закон. Може би именно това е причината все повече млади момичета да прибягват до този метод при нежелана бременност. Считаме, че сред най-честите поводи за абортите са също лични или семейни причини, финансови, здравословни и др.

Абстрактни понятия:

> аборт - в настоящето ЕСИ се разглеждат единствено случаите на съзнателно прекъсване на бременността, а не спонтанните аборти
> причини - изследването ще има за цел да проучи личните, семейните, финансовите и здравословни причини за прекъсване на бременността
> възраст - в настоящето ЕСИ ще се изследва възрастовата група на жените над 15 годишна възраст

Абортите сред жените в България
3


Концептуален модел на обекта и предмета на ЕСИ:

Първо равнище
ОСНОВНО ПОНЯТИЕ
Второ равнище
ПОНЯТИЙНИ ИНДИКАТОРИ
Трето равнище
ПОНЯТИЙНИ ИНДИКАТОРИ
Четвърто равнище
ЕМПИРИЧНИ ИНДИКАТОРИ
АСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Емпирично социологическо изследване на тема: Абортите сред жените в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.