Емпирично социологическо изследване на тема: Абортите сред жените в България


Категория на документа: Други
Методика за определяне на генералната съвкупност и извадката

> тип на единиците в генерална съвкупност - единиците, за които ще се отнася набираната първична индивидуална информация, са всички жени, които правят аборт през месец декември 2008 г.
> критерии за принадлежност към генералната съвкупност - всяка жена над 15 години, която живее в България и е прибягнала до прекъсване на бременността си.
> обхват на генералната съвкупност:

- териториален обхват - изследването ще обхване населените места, където има специализирани клиники и болници, в които може да се направи аборт

- темпорален обхват - времето от 01.12.2008г. до 31.12.2008

- социално-демографски обхват - всички жени над 15 години, поради редките случаи на аборти под тази възраст
> определяне на типа на ЕСИ - извадково изследване. Чрез него ще се събере достатъчно подробна информация, на базата на която да се направят изводи за цялата генерална съвкупност.
> определяне модела на извадката - модел на случайната извадка. На случаен принцип през декември ще се проведат анкети във всички по-големи клиники и болници, в които се извършват аборти.

Методика на регистрацията

Методите на регистрация в провежданото ЕСИ ще бъдат следните:

- Допитване чрез анкети на хартиен носител, поради деликатността на темата. Предполага се, че повечето жени биха предпочели този вариант на допитване и че получената информация би била достоверна.

- Планира се въпросите на анкетите да бъдат в синтезиран вид, за да бъде отхвърлен рискът от липсата на интерес от страна на изследваните лица.

Изработване на скали

1. Възраст на жените, които правят аборт
* 15-18
* 19-25
* 25-35
* 35 +

Възрастовата скала започва от 15 години, поради редките случаи на аборти сред момичетата до тази възраст. Групата 15-18 цели да установи колко от жените, прекъсващи бременността си, са непълнолетни. Скалата е изработена въз основа на предишни изследвания на проблема.

2. Неспособност да се грижи за дете
* Да
* По-скоро да
* По-скоро не
* Не

Абортите сред жените в България
5
Изработване на скали

3. Възраст на жените, които правят аборт
* 15-18
* 19-25
* 25-35
* 35 +

Възрастовата скала започва от 15 години, поради редките случаи на аборти сред момичетата до тази възраст. Групата 15-18 цели да установи колко от жените, прекъсващи бременността си, са непълнолетни. Скалата е изработена въз основа на предишни изследвания на проблема.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Емпирично социологическо изследване на тема: Абортите сред жените в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.