Енергийна стратегия


Категория на документа: Други
На тема:

" ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РУСИЯ
Черноморско икономическо сътрудничество"

Изготвил:
"Международни отношения"
Курс IV

Варна 2013

Основни тенденции и прогнози за социално-икономическото развитие на Русия до 2030 г.

Въпреки световната икономическа криза, постигането на дългосрочните цели на социално-икономическото развитие на Русия и адекватно развитие на енергийния сектор на страната, продължава да се основава на основните разпоредби, съдържащи се в концепцията на иновативни икономически сценарий за развитие.

Основната хипотеза на целите на комуникацията и взаимодействието между икономиката и енергетиката за периода до 2030 г. се характеризират, както следва:
* през периода на тази стратегия ще бъде намален в зависимост от руската икономика от енергийния сектор чрез бързото развитие на иновативни ниска консумация на енергия сектори на икономиката и прилагането на технологични енергоспестяващи потенциал. Това се отразява в намаляване до 2030 г. (в сравнение с нивата от 2005 г.):
* делът на горивата и енергийния сектор в БВП и делът на енергийните ресурси в износ - не по-малко от 1,7 пъти;
* делът на износа на енергийни ресурси в брутния вътрешен продукт - над 3 пъти;
* делът на инвестициите на горивата и енергийния сектор като процент от брутния вътрешен продукт - не по-малко от 1,4 пъти своя дял от общите инвестиции - повече от 2 пъти;
* енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт - над 2 пъти;

Руския енергиен сектор ще запази своето решаващо значение при решаването на важни стратегически цели на страната. По-специално това се отнася за изграждането на нова енергийна инфраструктура, която ще позволи ускореното социално-икономическо развитие на Източен Сибир и Далечния Изток, както и за преодоляване на инфраструктура разединение в някои региони на Руската федерация.
Външна енергийна политика

Стратегическата цел на външната енергийна политика е най-ефективно използване на енергийния потенциал на Русия за пълно интегриране в глобалния енергиен пазар. Това ще засили руската позиция на пазара, както и възможността да се извлече най-голяма полза за националната икономика.

В Глобалният характер на енергийните въпроси Русия днес заема водеща позиция в глобалната система на енергия оборот, участва активно в международното сътрудничество в областта на производството и доставките за пазарите на енергийни ресурси.

Напредъкът на руската енергийна стратегия до 2020 г. във външната енергийна политика се характеризира по следния начин:
* все по-голям износ на всички видове руско гориво и енергийни ресурси, увеличаване на износа на петролни продукти, замяна на суров износ на петрол;
* прилагали подобни мащабни проекти за изграждане на износ на енергийната инфраструктура за подобряване на надеждността на доставките и транзита на руски енергоносители към Европа, като например:
* газопровод "Син поток" (16 млрд. куб. м м газ годишно, 2005.);
първия етап на тръбопроводните системи Балтийско (65 милиона тона годишно, 2006 г.);
* газопровод "Ямал" - Европа (33 млрд. куб. м м газ годишно, 2007.);
* първата фаза на петролопровода "Север" (8,4 милиона тона петролни продукти годишно, 2008 г.).
За целите на диверсификацията на износа на руски енергийни ресурси стартира инфраструктурни проекти, като например:
* тръбопровод "Северен поток" (55 млрд. куб. м метра газ годишно.);
* Източен Сибир - Тихия океан (80 милиона тона годишно).
Подписано е споразумение за
* газопровода "Южен поток", Каспийския газопровод (20 млрд. куб. м метра газ годишно.),
* Бургас (30 млрд. кубически м. газ год.) - Александруполис (35 млн. тона годишно).

Решения за изграждане на втория етап на тръбопроводната система Балтийско море (50 млн. тона годишно), разширяване на капацитета на Каспийския тръбопроводен консорциум.

Москва поддържа активен диалог с големите страни - производители и потребители на енергийни ресурси, както и основните регионални групи на страни от Европейски съюз и Евразийската икономическа общност, както и международни организации за сътрудничество "Шанхайската организация", "Организацията на страните износителки на петрол", "Форум на износителки на газ", "Международната агенция по енергетика" и др.
Съвременни тенденции в тази област са свързани със световните цени на ключови енергийни ресурси и нарастващата конкуренция на традиционните пазари за руските енергийни ресурси.

Основните проблеми в тази област включват: намаленото търсене и по-ниски цени на енергията в резултат на глобалната икономическа криза; слаба диверсификация на пазарите за руските енергийни доставки и структурата на износа на стоки; политизация на енергийните отношения между Русия и чужбина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергийна стратегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.