Енергийна стратегия


Категория на документа: ДругиЗа постигане на стратегическата цел на външната енергийна политика трябва да обърне внимание на следните цели:
1. отражение на националните интереси на Русия по отношение на функционирането на системата,
2. образувана от световните енергийни пазари, осигуряване на предсказуемост и устойчиво развитие;
3. диверсификация на пазари за износ на енергия и структурата на износа на стоки;
4. осигуряване на стабилна среда на енергийните пазари, включително гаранционния на доставките и разумни цени за неизменна част от руския износ на енергия;
5. укрепване на позицията на водещи руски енергийни компании в чужбина;
6. осигуряване на ефективно международно сътрудничество по отношение на риска и сложни проекти в Русия (включително офшорни проекти в Арктика).

Разработване и прилагане на външна енергийна политика, основана на принципа на системи, координирани усилия на държавата и енергийните компании, контрол и мониторинг, се фокусира върху един резултат.

Решаването на тези проблеми с помощта на дипломатическа подкрепа на интересите на руските енергийни компании в чужбина, както и на следните мерки и механизми за енергийна националната политика: 1) активното участие в международните преговори по въпросите на енергетиката, като се балансират интересите на вносители, износители и транзита на енергийни ресурси в международни договори и международни организации; 2)развитие на енергийно сътрудничество със страните от Общността на независимите държави(ОНД), Евроазиатския икономическа общност, в североизточната част на Азия, Шанхайската организация за сътрудничество, Европейския съюз и др.; 3)координация на глобалната пазарите за нефт и газ със страните от Организацията на страните износителки на петрол ; 4)насърчаване на общата европейска-руско-азиатски енергия пространство; 5)достъп на руски енергийни компании да използва ресурсите на международните финансови пазари, напреднали енергийни технологии; 6)насърчаване на изграждането на транспортната инфраструктура за диверсификация на пазари и износ дестинации от руските енергийни ресурси на изток, юг, север-запад и север; 7)рационалното развитие на транзитните потоци на енергия през руска територия.

Русия трябва да затвърди своето активно участие в международното сътрудничество за развитие на енергетиката на бъдещето (водород енергия, ядрената енергия, енергията на приливите и отливите, и др.)
Черноморско икономическо сътрудничество

Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) - междуправителствена организация, състояща се от 12 държави от южното Черноморие и на Балканите. ЧИС бе основан 1 Май 1999, въз основа на Договора за Черноморско икономическо сътрудничество от 25 юни 1992 година. Седалището на организацията се намира в Истанбул.
Страни - участници:

Азербайджан, Албания, Армения, България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна
Целите и задачите : за по-тясно икономическо сътрудничество на страните-участнички, свободното движение на стоки, капитали, услуги и труд, както и интегрирането на тези икономики в глобалната икономика
Форматът на участието на Русия:

Статус на Руската федерация в организацията: член на организацията. Упълномощеният орган на Руската федерация Министерството на външните работи на Руската федерация.
Контроли:

Парламентарната асамблея на Постоянния международен секретариат, 17 работни групи по основните области на сътрудничество.

В рамките на сътрудничеството в енергетиката на всеки шест месеца, по преценка на председателството, се провежда среща на енергийните министри, на работната група по въпросите на енергетиката и конференция за научни изследвания.

По време на Българското председателство (януари -. Юни 2010 г.), бе проведена среща на министрите и на работната група (София, януари 2010 г.) , в резултат на която бе приемането на "Декларация за развитие на Черно море на пазара на енергия."

По време на гръцкото председателство (юли-декември 2010 г.) се проведе работна група (Истанбул, октомври 2010 г.) и среща на министрите (град Нафплион, през октомври 2010 г.). В резултат на председателството: приемането на "Декларация на зелена енергия в региона на Черно море."
Основни етапи на участие на Русия в дейността:

Русия три пъти председателства на ЧИС: май - октомври 1996 г., ноември 2000 г. - април 2001 г., май - октомври 2006 г. следващото председателство е насрочено за юли-декември 2011.

Основният резултат на Руската председателство на ЧИС (ноември 2000 - април 2001 г.) е приемането на "Икономическата програма на ЧИС за бъдещето" - един документ, който определя стратегическата посока на ЧИС в бъдеще.

Основните резултати на Руската председателство през 2006 г. са подготвили проект на Меморандум за разбирателство за координирано развитие на околовръстен път около Черно море и развитието на морски магистрали, на нова редовна линия корабоплаването, възстановяване на редовни пътнически услуги между пристанища на Черно море. В допълнение, през 2007 г., руската страна да представи предложение за определяне на перспективите за регионално развитие на енергетиката въз основа на сравнителен анализ на енергийни стратегии на страните от ЧИС-членки.

Целта на руската външна политика и икономическите интереси в региона е подобряване на ефективността на участието на Русия в организацията, за да се гарантира по-добра координация и съгласувани действия от страна на правоприлагащите органи, представители на руски научни и бизнес среди.

Енергийното преструктуриране в Черноморския регион преминава през формиране на регионалните и субрегионалните конфигурации, в които като основен елемент се очертават динамичните
процеси в проблемните зони на сигурност в постсъветското пространство.

След края на Студената война ние ставаме свидетели на един нов вид подялба на световните сили. Днес ключов фактор за богата страната на ресурси, далеч не е само находищата на нефт, газ и други природни ресурси. В епоха, когато националните проблеми са тясно преплетени с глобалните процеси, в прагматизма на регионалните параметри се крие решението на глобалните проблеми.

Геополитическата, геоикономическата и геоенергийната стратегия, очертава етапите за преструктурирането на света. Всеки един от представените в енергийната стратегия параметри е амбициозен и впечатляващ. Енергетиката и сигурността са основните аспекти определящи ролята на всеки един политически субект в света.

Използвана литература:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергийна стратегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.