Енергия на вълните - приливите и отливите


Категория на документа: Други


При този метод се използват чифт призми, които са насочени надолу към морската повърхност. Една от призмите е неподвижна, а другата е подвижна и периодично сканира оста на наблюдение на неподвижната. Този метод позволява едновременно измерване на по - големи площи.
За изследване на хидродинамични, наносни и екологични процеси в бреговата зона, в хидротехническите съоръжения се провеждат моделни изследвания в условия на регулярно или нерегулярно вълнение.
Основни параметри:
* Дължина - 15 м
* Широчина - 15 м
* Дълбочина - 0.5 м
* Подвижен пневматичен вълнопродуктор
* Височина на вълната - до 0.15 м
* Период на вълната - 0.5-1.8 сек.
* Изменение на вълновото направление в ъглов диапазон от 120 градуса

Измерване на вълни - система от вълнови сонди за измерване динамичната промяна на водното ниво, основана на 16-канален вълномер с диапазон на измерване ± 0.25 м и разрешаваща способност 0.5 мм

Микровъртушки с диаметър 10 мм за измерване скоростта на течение, измерителен диапазон от 0.05 до 0.50 м/с; Безконтактни измерители - профиломери, с измерителен диапазон ± 0.25 м и разрешаваща способност 1 мм, за измерване измененията на моделираното морско дъно

Система за измерване концентрацията на соли във водата на базата на 12- канален измерител на проводимостта (диапазон на измерване на солеността: от 0 до 4 o/oo, разрешаваща способност 1 куб. см.
Компютърна система за сбор и статистическа обработка на експерименталните данни, и за контрол и управление на експеримента.

* Дължина - 30 м
* Широчина - 0.8 м
* Дълбочина - 0.9 м
* Вълнопродуктор, регулярни и нерегулярни вълни
* Височина на вълната - до 0.2 м
* Честота на вълната - 0.6-2.5 сек.
* Единични вълни
* Височина на вълната - до 0.4 м
* Макс. скорост на течението - до ± 0.4 м/сек

Измерване на вълни - система от вълнови сонди за измерване динамичната промяна на водното ниво, основана на 16-канален вълномер с диапазон на измерване ± 0.25 м, и разрешаваща способност 0.5 мм
Микровъртушки с диаметър 10 мм за измерване скоростта на течение, измерителен диапазон от 0.05 до 0.50 м/с;
Шест-компонентен динамометър с възможност за измерване на силови компоненти до 500 N
Система за измерване на динамично налягане (вкл. ударно вълново налягане) с различни типове датчици за налягане с измерителен диапазон 0,2 до 5,0 x 105 Pa
Едно- и дву- компонентни датчици за сила в широк измерителен диапазон
Подводна телевизионна система за наблюдение на вълновата кинематика и динамиката на наносни явления
Компютърна система за сбор и статистическа обработка на данните, и за контрол и управление на експеримента.

4. Анализ на енергийния ресурс по българското Черноморие

В българските черноморски крайбрежни синоптични станции се извършват наблюдения на вълнението на морето във всички основни синоптични срокове (00, 06, 12 и 18 часа по СКВ1). Наблюдават се типовете и степените на морското вълнение, периодът и посоката на разпространение на вълните. Различните стойности на вълнообразуващите фактори (скоростта и продължителността на действие на вятъра и разгона) и физикогеографските особености на местата, където са водени наблюденията на морското вълнение (заливи, носове) са причина за специфично разпределение на процентите на поява на ветрово вълнение, свободно (зиб) вълнение, смесено вълнение или отсъствие на вълнение. На фиг. 1.6 е показана графика отразяваща тези проценти спрямо общия брой наблюдения.

Фиг. 1.6: Повторяемост на различните типове вълнение в синоптичните станции Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас и Ахтопол в проценти от общия брой наблюдения.

За оценката на пълната енергия на двумерната свободна (зиб) вълна на единица площ от нейната повърхност [J/m²] (плътност на енергия) се използува формулата

Eswell = ρgH²swell /8, [ 1 ]
където ρ плътността на морската вода [kg/m³], g = 9.81 m/s² е земното ускорение, а Hswell е височината на свободната (зиб) вълна в метри.
За българското прибрежие на Черно море плътността на морската вода е 1013.5 kg/m³
Използва се следната формула за определяне мощността на вълновата енергия на единица ширина по фронта на вълната [kW/m]:
J = 8,15.H 2,51swell, [ 2 ]
където Hswell е височината на свободната (зиб) вълна, наблюдавана по нашето прибрежие в синоптичните станции Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас и Ахтопол.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергия на вълните - приливите и отливите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.