Енергия на вълните - приливите и отливите


Категория на документа: Други


- а - изчислява се от средно квадратичното преместване и позволява да се избегнат грешките при запис с двойно по-малка честота;
- Нmax - измерена или най-вероятна максимална височина на вълните, появяваща се веднаж на 50 години. Може да се приема, че Hmax = 50JHs което се използува при проектиране на морските съоръжения;
- Тz - среден период на колебанията по минимумите - определя се като време между минимумите, пресичащи средната стойност;
- Тс - среден период на колебанията по гребените - определя се от периода, разделен на броя гребени. Грешката обикновено е малка поради голямата стойност на Nc;
- s - параметър на разширение на спектъра, характеризиращ броя на хармониците във вълната и се изчислява ε 2 = 1- ( Tc / Tg ) 2. При монохроматична вълна Тс = Тг и е = 0.
Мощността на вълната при използуване на посочените величини и Н = 2.а се получава [ 7 ] , а при заместване със средноквадратичната стойност видът е : [ 8 ]

4.4- Турбинни технологии
Има много видове турбини използвани за хидроенергия и те се избират в зависимост от приложението им и от височината на запряната вода , която се нарича "глава", на разположение да ги задвижи. Въртящата се част на турбината се нарича "бегач" Най-често срещаните турбини са Турбина Пелтън, Турбини Францис и Перкови турбини.

Фиг. 1.8 Устройство на турбинен генератор

Европейският институт по морска енергия категоризира технологията в четири категории:

Хоризонтално-осови турбини - тези турбини са най-близки до концепцията на традиционните вятърни мелници, работещи под водата и повечето прототипи все още в момента са опериращи.

Вертикално-осови турбини - турбината на Горлов е вариант на дизайна на Дариус включващ спираловиден дизайн, който се използва в комерсиален мащаб в Южна Корея. Neptune Renewable Energy разработва Протей - система използваща голям брой вертикални турбини, използвани най-често в естуари.

Трептящи устройства - това са устройства които не се въртят, а използват страничните действия на течението. Събирането на тази енергия се осъществява чрез едно- или двупосочните "крилати помпени станции". През 2003 година, 150 kW-ово устройство, наречено Скат, беше тествано на шотландският бряг.

Ефект на Вентури - някои турбини използват покривала да увеличат потока през турбината. Тези устройства могат да бъдат монтирани хоризонтално и вертикално.

4.5 - За определяне на мощността и пълната енергия на вълната се използват данни от измерванията:
Таблица 1.2: Средни сезонни, полугодишни и годишни стойности на мощността на вълновата енергия в българските крайбрежни черноморски синоптични станции [kW/m].

Период
Станция
зима
пролет
лято
есен
студено полугодие
топло полугодие
година
Шабла
4.18
1.27
0.95
2.68
3.60
0.94
2.06
Калиакра
2.5
0.83
0.63
2.84
2.49
0.91
1.65
ВарнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергия на вълните - приливите и отливите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.