Естествен езиков интерфейс


Категория на документа: Други
Русенски университет "Ангел Кънчев"


Катедра : Информатика и информационни технологии

КУРСОВА РАБОТА

по Компютърна лингвистика

Тема: Естествен езиков интерфейс

Разработил: Людмил Руменов Ковачев
Научен ръководител:
Фак. №: 116503
доц. д-р Петър Стойков
Специалност: Компютърни науки

ОКС бакалавърРусе
2013

Естествени езикови потребителски интерфейси

Естествените езикови интерфейси (ЕЕИ) представляват тип от Компютърния човешки интерфейс, където лингвистиката и нейните принадлежащи фрази, глаголи и условни случаи служат за потребителски контроли за създаване, селектиране и модифициране на информацията в различните приложения.
В света на интерфейсния дизайн, ЕЕИ се славят със своята бързина и лесна употреба, но това което се явава най-голямо предизивикателство за тях е разбирането и обработката на широк спектър от постъпващи входящи данни. В наши дни Естествените езикови интерфейси представляват активна област на изуваване в сферата на обработката на естествените езици и компютърната лингвистика. По-долу са изброени основните предназначения на ЕЕИ:
* ЕЕИ дава възможност на потребители за комуникация с различни предмети на диалога на естествен език.
* ЕЕИ дава възможност за ускоряване на комуникацията.
* ЕЕИ дава възможност за намаляване на грешките при комуникацията (използва се естествен за потребителя език).
* ЕЕИ дава възможност за работа в предметни области, в които скоростта и точността на диалога е важна. (рискова среда).
* ЕЕИ дава възможност за значително разширяване на потребителите на различни "компютърни системи" с най-разнообразно приложение.

Текстовите интерфейси са "традиционни", в известен смисъл на думата. Много езици за програмиране използват оператори, които са базирани на естествен език. По подобен начин традиционните търсачки могат да бъдат описани като "прост" Естествен езиков интерфейс.

Преглед

На теория, търсещите машини базирани на ествествен език намират това, което потребителя търси, като използват ключови думи. Например, когато на входящият поток от данни е постъпил въпрос от типа: "Кой Американски щат има най-високи данъци?" , конвенционалните търсачки ще игнорират въпроса и вместо това ще търсят по следните ключови думи: "щат,данъци,най-висок". Търсенето на база на естествен език, от друга страна предоставя такава обработка на езика, която позволява вникване в естеството на въпроса и чак тогава търсене на отговор на въпроса. Тогава този резултат ще бъде много по-точен и задоволителен отколкото резултата върнат при търсенето по ключови думи.

История

В интерес на истината Естествените езикови интерфейси не са иновация. Първи прототипи са се появили още в късните години на 60-те и ранните години на 70-те. По-долу са изброени няколко названия на такива прототипи:

Lunar - това е ЕЕИ към база данни съдържаща химични анализи на лунни камъни взети при операцията на Apollo-11
Chat-80 - ЕЕИ, което транслира въпроси на английски език до изрази на езика за програмиране Prolog. Кодът на Chat-80, се използвал и за създаването на други експериментални ЕЕИ.

Janus е една от малкото системи, които поддържат времеви въпроси.
Intellect - създадена от фирмата TrinzicСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Естествен езиков интерфейс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.