Естествен езиков интерфейс


Категория на документа: Други* Работа с различни потребители
- различните потребители са с различни професии
- различните потребители са с различно ниво на подготовка - използват различен стил във вербалното поведение
- различните потребители са с различна индивидуалност - имат различна езикова култура.

* Възможност за работа в различни предметни области
- използва се разл. терминология или професионален жаргон.
- различна оценка на обектите и отношенията между тях.
- различни задачи и цели, които се преследват и дават отражение върху диалога.

* Отчитане на контекста при поредния акт на комуникация с потребителя
- отчитане на контекста, свързан с езиковите особености на конкретния потребител.

Състав на интерфейса на естествен език

* причини за изключването на "интерпретация" и "съставяне на отговор".
* причини за пренебрегване на "синтезатор".
- потребителя разбира ест. език най-добре
- достатъчен е и формален отговор
- в "синтезатора" има преобразуване на формално представяне в друго формално представяне.

Естествените езикови интерфейси - минало,настояще,бъдеще

Машините и тяхната "интелигентност" се е проявила като част от ежедневието на човека не дълго след откриването на техните способности.
Информационните технологии и нейните производни, като сфера в науката за компютрите, е още млада. Но развитието на технологиите от създаването им до днес расте експоненциално и ще продължава за в бъдеще.
Естествените езикови интерфейси са необходимост. Необходимост, която възниква в следствие на прогреса, и която става неизбежна част от живота на хората. Няма човек, който да отрече ползите от всички иновации и разработки възникнали в ИТ сектора. Немислима е съдбата на не малка част от науките, които пряко зависят от компютърната изчислителна мощ и езиковите интерфейси. Системите за гласов контрол , гласова сигнализация, системите в медицината, гласова навигация, транслация, диктовка и много други такива са системи изградени на базата на ЕЕИ, с които се срещаме всеки ден дори и да не забелязваме. Примерите са много. Тези системи и алгоритмите се подобряват все повече с всеки изминал ден , което един ден ще доведе "изкуствения интелект" до нови висоти.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Естествен езиков интерфейс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.