Етапи в усвояването на езика


Категория на документа: ДругиЗа появата на първата дума значение имат няколко условия - неразбирането от страна на възрастния, което детето среща и несъгласието на възрастния с детските действия. Съпротивата и неразбирането, което детето среща, създават не само ефективно отношение и усилие за изразяване, но и възможности за използване на думата. Връзката между думата и предмета или думата и действието възниква само при общуването, в дейността на детето, съвместно с възрастния или организирано от него.

Съчетанието ма-ма-ма ще се превърне в дума, когато се включи в общуването, когато се превърне в призив, когато изрази интенцията на детето към неговата майка.
През този кратък период, през първата годинка детето започва да разбира проста инструкция без придружаващи жестове. Показва на картинка познати думи. Може да покаже една или две части от тялото си: (" Къде е нослето? " , "Къде са очичките"? ). Започва да използва отделни думички, които нямат определена граматична форма. Това са аморфни думи, корени като "бу" което означава кола или "ко"- кокошка. Речниковият му запас постепенно се увеличава и до втората му годинка той е с размер 20-25 думички.
През втората годинка детето с нормално развитие показва пет части на тялото си и има речников запас от минимум 50 думи. Детето разбира и изпълнява двуетапни инструкции. Правилно използва местоимения - аз, ти, мен. Голяма част от изреченията се състоят от две думи. Детето вече е усвоило произношението на звуковете (ф,в,г,д,н,х,ч). Съскавите звукове с,ц,з, шушкавите звукове (ш,ж.ч) и сонорните звукове (р,л).
Към третата година мълчоганът повтаря две цифри в последователност, има представа за понятието "едно" и "много" Разбира обозначавани действия в различни ситуации ("Покажи как се скача, как се бяга!"). Разбира предлози в познати конкретни ситуации ("На какво спиш?"). На три годинки речниковият запас се състои от 250-700 думи. Детето може да съставя изречения от 5-6 думи. Също така да проведе елементарен разговор за нещо познато от заобикалящата го среда. Казва името си, своя пол и възраст. Интересува се и задава въпроси относно значението на думите.
От четвъртата година значително намалява използването на морфологичните елементи (измислени думи). В неговата реч вече се срещат сложни съчинени и сложни подчинени изречения. Използват се все повече предлози и съюзи (какво, къде, колко). В изреченията се използват всички части на речта. Овладени са всички звукове на родния език и правилно се използват в речта. Между четвъртата и пета годинка, когато детето чуе думата "чаша" не си представя точно определената чаша (както при двегодишните деца), а разбира цяла група различни, но еднородни чаши. Описва картинки с по 4-5 изречения, като в повечето случаи граматиката му е вярна. Речниковият запас е около 1500-2500 думи, може да комуникира лесно.
През петата година има изменения в развитието на речта при детето. Петгодишните деца се справят с решаването на прости задачи, също така може не само да слуша и да разбира и изпълнява молбите на възрастния, но и да отговарят пълно и точно на зададени въпроси, да разговаря с други на неговата възраст. Те дори могат да поправят възрастния, когато е казал нещо погрешно. Детето вече използва всички видове прости и сложни изречения. Започват да използват правилно граматиката на родния език. Разпознава и назовава цветовете, частите на тялото, дните на седмицата, месеците и сезоните, има ориентация за време (днес, вчера и утре) и пространство (ляво-дясно, горе-долу, напред-назад). Детето вече може да брои до 10. Използват всички видове прости и сложни изречения.

Децата на 6-7 годишна възраст стават по - възприемчиви към оттенъците на цветовете, миризмите и звуците. Те вече научават по - голям брой прилагателни и могат правилно да определят свойствата и състоянията на различните предмети. Вече когато види непознат предмет, детето започва да го анализира. Споделя с останалите на какво му прилича даденият предмет, отхвърля различните възможности. Разпитва, докато не разбере истинското наименование на предмета. Така то обогатява речта си. Шест - седем годишното дете може да се обоснове, когато му зададат въпрос. То може да обясни защо е познало какъв е даденият предмет. Децата вече могат да вникнат навътре в контекста, да преразкажат някоя ситуация или разказан текст. Също така те лесно могат да възпроизведат наизуст цели стихотворения и песни.

Усвояването на граматическите форми на езика дават възможност на децата да развиват своето мислене, да разсъждават и да си правят различни изводи.

Към седмата си годината децата започват да ходят на училище. започва овладяването на процесите на писане и четене, способността за самостоятелен разказ и преразказ. Имат добре развита устна реч. Те вече могат да отговарят на конкретните въпроси, които им задава учителката, да изслушват внимателно нейната реч и да я възприемат правилно.
След седем годишна възраст настъпват съществени промени в живота на детето, отразяващи се на цялостното му психическо развитие, а именно постъпването в училище. Тази нова социална среда се отразява и на развитието на детската реч - детето вече не просто усвоява от околните чутата реч, но целенасочено е обучавано и насърчавано да развива речта си. Появява се и една съвсем нова за детето форма на речта - писмената реч, която съществено се различава от устната с много по-строги изисквания откъм граматика и изказ. Този период се характеризира и с окончателното оформяне на основния речник. Детето навлиза в много по-широк социален контакт с хората. В речта му навлизат много понятия и термини усвояващи се в училище. Детето активно обогатява своя речник.
Развитието и формирането на устната реч на детето от раждането му докато започне да ходи на училище се осъществява главно от активното му общуване с околните-родители, връстници, възрастни, а също и от фактори като: пол, социална среда, обучение, възпитание.
Влияние на развитието на реч има и мисленето, вниманието, паметта и други когнитивни процеси.
Продължителността и границите в периода на развитие на реч при всяко дете се развива индивидуално във времето като някои периоди могат да бъдат по-кратки за сметка на други.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етапи в усвояването на езика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.