Етичен кодекс на БГ медии


Категория на документа: ДругиЕтичните правила са правилата на човечността, на доброто възпитание, на толерантността и разума. Европеизацията по-скоро би могла да помогне за по-бързото утвърждаване на саморегулацията в журналистиката в страните, където все още няма създадена система за това присъединяване към преобладаващата европейска практика. Но да не забравяме, че приемането на принципите на саморегулацията е доброволно, то не бива да бъде натрапвано, защото се превръща в регулация и смисълът изчезва.

При сравнения, правени с изследователска цел от медийни теоретици, не е трудно да се забележи, че има висока степен на повторяемост на основните принципи и ценности в професионалните кодекси по света, но за всяка страна, респективно журналистика, има и нещо характерно и нещо, свързано с традициите и народопсихологията.

Най-често етичните правила звучат простичко и мислим, че ги знаем. Етиката е иманентна част от професията на журналистите, тя се докосва до всеки аспект от работата на им. В много страни постъпващите на работа се задължават да спазват етичния кодекс от първия ден, защото именно спазването му е гаранция за високи стандарти. Което, обаче, съвсем не означава, че го правят.

За да бъде етична една медия, тя не трябва да се съобразява с политически и икономически натиск или влияние.

* * *

3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

3.1. Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.

3.2. Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.

3.3. Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните от спонсорираните материали.

3.4. Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.

3.5. Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.

3.6. Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.

3.7. Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този кодекс.

3.8. Ние няма да плащаме на източници за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае, ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

* * *

Кодексът регламентира принципа на лоялната конкуренция. Когато един материал е взет от друга медия, задължително трябва да бъде споменато името на другата медия, а не да се представя като собствен, както и предварително да бъде поискано разрешение от медията и автора за излъчването на този материал.

* * *

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ

4.1. Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

4.2. Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.

4.3. Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство.

4.4. Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.

4.5. Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.

4.6. По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.

4.7. Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или критикувани. От друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване или изкривяване на информация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етичен кодекс на БГ медии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.