Етнически, религиозни и духовни аспекти на сигурността


Категория на документа: Други


 ВЪПРОСНИК
За провеждане на семестриален изпит по " ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДУХОВНИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА"- курсанти и студенти редовно и задочно обучение от специалност "НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

1. Необходимост от изучаване и същност на етносите
2. Етнос. проблеми, последствия и осъзнаване
3. Етногенезис и етническа история на българската народност
4. Изграждане на българската народностна и национална култура
5. Етнографско многообразие в България
6. Основни характеристики на турския и цигански етноси в българия
7. Етнически проблеми и противоречия
8. Междуетнически конфликти и пътища за тяхното преодоляване
9. Същност и основни насоки на реализация на етнополитиката в България
10. Български етнически модел. Интеграцията като задача пред етносите
11. Състояние и проблеми на религиозните общности в Република България
12. Място и роля на религиозните групи в живота на българското общество
13. Същност и проблеми на секуларизма. Религия и религиозност в началото на ХХІ век
14. Религиозният фундаментализъм като фактор за верско, етническо и държавно противопоставяне
15. Толерантността като цел на съвременността
16. Религиозната толерантност в България и нейните граници
17. Религиозна и културна приемственост в българската история
18. Политика и вяра
19. Българската диаспора през вековете до наши дни
20. Емиграционни проблеми на България в наши дни

Литература:
1.  Благоева-Кръстева, Е. Българинът в криза - европеец или балканец?
2. Аспекти на колективната идентичност. - Българска етнология, 2003, кн. 2-3
3. Т.Ив. Живков Етнически синдром; С., 1994
4. Маринов, В. " Парадоксът на наблюдението - необходимото зло " в социолингвистиката В: Нац. Студ. Четения ВТ 2002 с.63-88
5. Петрова, Ив. Сб. Етнографско знание. Към една културна техника на модерното време. Виена, 1999. - Българска етнология, 2002, кн. 2.
6. Благоева-Кръстева, Е. Българинът в криза - европеец или балканец?
7. Аспекти на колективната идентичност. - Българска етнология, 2003, кн. 2-3
8. 6. Т.Ив. Живков Етнически синдром; С., 1994
9. Генчев С. Народна култура и етнография. С., 1984.
10. Фотев, Георги. Другият етнос. Изд. на БАН, 1994.
11. Латур, Бруно. Никога не сме били модерни. ИК "Критика и хуманизъм", 1994.
12. "Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век", изд. "Захарий Стоянов", УИ "Св. Климент Охридски", С., 2006
13. Култура, политика, идентичности, С., Изд СУБ, 2006
14. Българските национализми и европейската интеграция. С., ИК "Хр. Ботев", 2006
15. Кутов, Ивайло. Културни и политически корени на българския песимизъм. -В: - Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?, С., З. Стоянов, 2006.
16. Кутов, Ивайло. Политиката между обществото и държавата. В: - Култура, политика, идентичности, С., СУБ, 2006.
17. Ангелов, Димитър. Образуване на българската народност. - 2. изд. - София : Наука и изкуство, 1981.
18. Андреева, Румяна. Нация и национализъм в българската история. - София : Парадигма, 1998.
19. . Дронзина, Т. 2004. Етнически конфликти и идентичности. Предизвикателствата на Балканите към обединена Европа, София.

21. Неделчева, Т. 2004. Идентичност и време. Академично издателство "Марин Дринов", София.
20. Б. Асенив - Религия и сектите в България С .2002.
21. Богомилова 1999 : Богомилова, Н. Религията - дух и институция. София.
22. Елчинова 1999 : Елчинова, М. Религията: промяна и традиция (Образи на религиозното). - Български фолклор
23. "Образът на българските турци", Мила Милева Маева, София, 2006 год.;
24. Ивелина Кръстева, "Изследване на междуетническите отношения между българи и турци, живеещи съвместно в селища от Североизточна България", Варна, 2001 год.;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етнически, религиозни и духовни аспекти на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.