Евристични методи 2 - метод "Тотална аналогия", ТО "Телефон"


Категория на документа: Други


Технически Университет - София

Основи на инженерното проектиране 2

Курсова работа
Тема 6

ИЗГОТВИЛ:............. ПРОВЕРИЛ:.................

/Балтова/

София, 2012 г.

ТО - телефон

Метод "Тотална аналогия"

1. Уточняване на проблема.

Търсят се оригинални идеи, които се явяват решение на задачата: "да се промени външния вид, да се добави допълнителна функция или да се предложи друга реализация на функция на проектирания ТО".
2. Определяне на главната и останалите основни функции на обекта.

ГФ - провеждане на разговори;

ОФ1 - ползване на sms - услуги;

ОФ2 - правене на снимки и видеоклипове;

ОФ3 - ползване на интернет и чат услуги;

ОФ4 - забавления и игри;

ОФ5 - органайзер;

ОФ6 - смятане;

ОФ7 - отчитане на времето;

ОФ8 - навигация;

3. Аналогия със словесно описан ТО.

3.1-камера(ОФ2),фотоапарат(ОФ2),компютър(ОФ3), часовник(ОФ7).

3.2 - фотоапарат - може да се използва допълнителен обектив, с цел увеличаване способностите на ТО; компютър - може да се създаде специална вътрешна мрежа за дадено училище, ВУЗ, работно място; часовник - може да показва датата, да има аларма, поради работния му механизъм създава типичен звук; камера - дисплея на камерата може да се мести, върти, отделя.

3.2 - Приспособяването на почти всички изброени по-горе ТО в изходния обект е изпълняема задача.

4. Аналогия с инженерен ефект или явление.

ИЕ, чрез който се реализира главната е "характеристика на магнитните свойства на бобина, определена чрез коефициент на пропорционалност между силата на тока в контура и пълния магнитен поток" с входящ поток електрично поле и изходящ поток - индуктивност. Някои ИЕ с идентичен изход са аналоговите схеми; устройствата в радиотехниката, където се ползват трептящи кръгове(съчетания от бобини и кондензатори) ; трансформаторите, които са основен елемент във всички електроразпространителни мрежи; устройства за усилване и филтриране на определени сигнални честоти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи 2 - метод "Тотална аналогия", ТО "Телефон" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.