Евристични методи 2 - ТО "Свещник"


Категория на документа: Други


 Технически Университет - София

Евристични методи II
Курсова задача №6

Изготвил :
Факултетен номер:
Направление:
Група:

Дата: Проверил:...................

ТО - "Свещник"

Метод "Синектика"

Модул "Пряка (биологична) аналогия"

1.Търси се нов вид на ТО- "Свещник" (предмет, върху който се поставят свещи)
2.Някой възможни формулировки са: "воден свещник" , "свещник, който се самопочиства".
3."Къде сред природата се среща средство, което може да се ползва като свещник и да се поставят свещи върху него?"
4.Някой възможни отговори са: камъни, на земята, върху листо от растение, в пясъка.
5.Топлината, необходима за запалване на свещите може да се набаву чрез лупа, която
пречупва слънчевите лъчи.

Модул " Символна аналогия"

1.Търси се нов вид на ТО- "Свещник".
2.1.Свещникът слъжи за поставяне на свещи, с цел осветление, отопление, създаване на уют. Може да се намира на масата, в помещението, може да бъде окачен ( на стена, на таван). Състои се от тяло за поставяне на свещ, метален обрач, скрепителен елемент, крака.
2.2.(свещник) - малък, голям, подвижен, осветяващ, тъмен.
(тяло за поставяне на свещ) - цилиндрично, метално, златно, сребърно.
(метален обрач) - овален, голям, кръгъл.
(скрепителен елемент) - право ъгълен, среден, вертикален.
(крака) - правоъгълни, малки, голем.
2.3.Подвижност, осветление, тъмнина, цилиндър, метал, злато, сребро, овал, кръг, правоъгълник, вертикал.
2.4.Някои комбинации са: Подвижна светлина (светла подвижност), светлинна тъмнина (тъмна светлина), сребърен овал (овално сребро).
2.5.Някои решения:
- свещник, чиито скрепителен елемент е сгъваем, при разгъването му свещите се запалват.
- свещникът е под формата на чаша, с цел да не се запали нещо около него.
- свещникът е хромиран.
3.Търси се нов външен вид или допълнителна функция на ТО - "Свещник"
3.1.(някои от признаците) Масивен, четерикрак, цветен.
3.2.Масивен - ефирен; Четирикрак - безкрака; Цветен - безцветен.
3.3.Масивно ефирен (ефирно масивен) свещник - Върху ефирния скрепителен елемент на свещника се поставя като калъф допълнителна част, която придава масивен вид на свещника.
Четирикрак безкрак (безкрак четирикрак) свещник - четирите крака са масивни и допирайки се създават обща форма и впечатление за един крак.
Цветен безцветен (безцветно цветен) свещник - цветът на свещника е еднакъв с този на пода и на стените; така свещника се слива с околната среда.

Модул "Фантастична аналогия"

1.Търси се нов външен вид на ТО - "Свещник"
2.1.Някои фантастични идеи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи 2 - ТО "Свещник" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.