Евристични методи 2 - ТО "Тостер"


Категория на документа: Други


Технически Университет София

Курсова работа №6

Евристични методи II

Обект: Тостер

Изготвил: Димитър Йорданов Канатов Подпис:
Група: 7
Факлутетен номер: 021213024

Дата: 08.04.2014г.
Метод "Синектика"

Модул: "Пряка (биологична) аналогия"
1. Уточняване на проблема:
Търси се нова функция на ТО Тостер.
2. Проблемат се представя с различни (по-контретни или по-абстрактни) , но кратки формулировки
Някои възможни формулировки са: "Препичане на филийки" , "Претопляне на сандвичи" , "Да препича различни видове хлебни продукти".
3. Задава се въпросът "Къде сред живата природа се среща решение на подобен проблем?"
Къде сред живата природа се среща препичане на хлебни продукти?
4. Прави се проучване сред речници, енциклопедии, специализирана литература или се търсят знания на биолог с цел да се намерят известно количество отговори на поставения в т.3 въпрос.
Някои възможни отговори са: от гореща магма; нагряване от слънцето; действащи кратери на вулкани;
5. Анализира се възможността по аналогия с живия обект да се намери решение на проблема от т.1.
(гореща магма) Използване на геотермална енергия за затопляне на нагревателите на тостера.
(нагряване от слънцето) Вграден соларен панел в тостера позволяващ нагряване на нагревателя със слънчева енергия.
6. Резултат : Получава се тостер , който работи с слънчева енергия , гореща магма .

Модул "Символична аналогия"

1. Уточняване на проблема.
Търси се нов вид на ТО Тостер.
2. Свойства
2.1 Описание на функционирането на проблем като цяло и/или на основните му структурни части, които реализират неговото предназначение.

Тостерът е уред за препичане на хлебни продукти. Продуктът се поставя в определения за препичане отвор, след което се навива таймера, който отброява нужното време за приготвчне на съответния продукт. Тостерът се състои се от (Бутони, корпус, нагревател, светлинна индикация, повърхност за нагряване, таймер и захранващ кабел).
2.2 Определяне на най значимите свойства, съществени думи от описанието. Свойствата се представят чрез прилагателни думи.
(тостер) - подвижен, горещ, компактен
(корпус) - олекотен, гумиран, твърд
(бутони) - подвижни, удобни
(нагревател) - метален, мощен, навит,
(светлинна индикация) - малка, маломощна,
(повърхност за нагряване) - тефлонова,керамична, гладка
(таймер) - малък, механичен, практичен
(захранващ кабел) - мощен, трижилен, изолиран
2.3 Към всяко прилагателно от 2.2 се поставя съответното съществително.

Горещина,гума, метал, мощ, тефлон, керамика, гладкост, изолация,
2.4 Комбиниране на прилагателните със съществителните, целта е да се получат нестандартни комбинации.
Някои възможни комбинации са: подвижен тефлон, удобна гладкост, лека изолация, мощна изолация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи 2 - ТО "Тостер" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.