Евристични методи 2 - ТО "Тостер"


Категория на документа: Други


2.5 Търсене на решение на проблем: изхожда от парадоксалните описания.
- Тефлона е подвижен, в зависимост от предпочитанията на потребителя.
- Изолацията се изработва от специален материал с цел максимално намаляване на теглото.
- Изолацията е изградена от въглеродни нишки и е практически неразвушима
3. Несъчетаеми признаци.
1. Търсене на нов външен вид или допълнителни функции на ТО Тостер.

3.1 Определят се съществените признаци на обекта.
Лек, удобен, практичен, с кабел
3.2 За всеки признак от т. 3.1:
3.2.1 Определя се противоположен признак или признак, несъчетаем с разглежданият такъв.
Лек-тежък, удобен-неудобен, практичен - непрактичен, с кабел- без кабел.
3.2.2 Обединяват се изходния и противоположния признаци.
Лек-тежък - самият тостер има приставки за различните видове хлебни изделия, при някой се използва по тежка приставка(сандвичи).
Удобен-неудобен - Бутоните и таймера на тостера са разположени на отделна станция, а не върху самия тостер.
практичен - непрактичен - тостерът разполага с функция за промчна на размерите си, в зависимост от желания размер
С кабел - Без кабел - В тостера има вграден отвор батерия като по този начин може да работи независимо от електрическата мрежа за определен период от време.
3.3 За всяка двойка признаци от 3.2.2 се търси възможност за едновременна реализация и на двата признака чрез:
- Редуване във времето на двата признака.
(Лек-тежък) вътершното тефлоново/керамично покритие и прикачените към него нагреватели се откачват от корпуса, което прави тостера по-лек и портативен.
- Едновременно приложение и на двата признака, но на различни части на обекта.
(практичен-непрактичен) От специален панел се задава размера на тостера, което се осъществява чрез свиване или разтягане на корпуса, а вътрешните части остават неподвижни.
- "илюзия" т.е. чрез създаване само на впечатление за осъществяването на единия признак.
(удобен-неудобен) Таймер с причудлива форма, привидно неудобен и комплексен но специално разработен за отчитане на оптималното време за проготвчне на съответнич продукт.
- Разделяне на обекта на части, всяка от които е носител на единия от признаците.
(С кабел - без кабел) Вътрешната част от тостера, която се откача от корпуса може да работи самостоятелно без кабел, и докато е прикрепена към корпуса се зарежда.
4. Резултат : Тостер , който да има екстрите да задоволи и най капризните потребители .

Метод "Модификация на идеята"

Модул 1 "Кражба" на идеи"

1. Синоними и сродни думи.
"Тостера да сигнализира звуково при забравянето му включване върху масата"
1.1 Определяне на съществените (ключови думи) Д в изходната идея.
Д: "Сигнализира", "звук","забравен" , "включен"
1.2 Уточняване на синоними или близки по значение думи С, за всяка дума от 1.1 .
(сигнализира) - предупреждавам, алармирам, вдигам (бия) тревога, съобщавам, известявам, извиквам, давам знак, предавам (чрез сигнал)
(звук) - тон, глас
(забравен) - пропуснат, изтърван, в забвение, оставен, изоставен
(включен) - свързан, работещ
1.3 Всяка дума Д последователно се заменя с думите С.
1.4 Проверява се дали решенията по отделните думи се явяват решение на изходната задача. При положителен отговор е налице модификация на идея.
(предупреждавам, предавам) - Свързване със собственика посредством SMS или Bluetooth технология, и известяването му.
(вдигам тревога) - при липса на реакция от страна на собственика се задейства аларма която предупреждава всички наоколо.
(известявам) - съобщава на намиращите се в близост хора че е все още включен.
(глас/тон) - Известяването става чрез гласов запис последван от мелодия привличаща вниманието.
(свързан) - Към тостера има свързана специална схема която при непозледвала реакция от страна на хората наоколо се изключва автоматично.
2. Само.. ли?
2.1 За всяка дума Д от 1.1
2.2 Поставя се въпроса: "Само... (съществителната дума) ли.. (част или всички останали думи от изречението) може да бъде? " като въпросът се оформа правилно от граматична и същностна гледна точка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи 2 - ТО "Тостер" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.