Евристични методи 2 - ТО "Тостер"


Категория на документа: Други


2.3 Съставя се списък на всички въпроси. Всеки въпрос представлява задача, чрез която се търси модификация на изходното решение.
Само да сигнализира ли при забравяне на тостера включен?
-изключване при непоследвала реакция от страна на потребителя.
Само звуково ли може да сигнализира?
-освен звукова се добавя и светлинна сигнализация.
Само при забравянето и включена ли да сигнализира?
-тостера сигнализира не само когато е оставен включен, но и когато не е прибран на място.
Само свързан към схема за изключване ли?
-свързан към друга схема която преценява дали е достигната подходящата температура за готвене
3. Класификация
3.1 Всяка съществена дума Д, от т. 1.1 се класифицира по различни възможни признаци. Задаване на въпроси към Д спомага за получаване на класификационни признаци. Видове въпросителни местоимения и наречия в българския език са:
Кой (коя, кое, кои)...?
Какво,що...?
Кого, кому...?
Какъв (каква, какво, какви)...?
Колко...?
Чий (чия, чие, чии)...?
Как...?
Кога...?
Къде...?
Защо...?
3.2 Проверява се дали решенията по отделните думи се явяват решение на изходната задача. При положителен отговор е налице модификация на идея.
(сигнализира)
• Според естеството на сигнализация- звуково, светлинно, вибрационно
Освен звукавата сигнализация, светлинната и вибрационната се явяват като модификации.
(звук)
• Според силата на звука- ниски, средни и високи тонове
• Според вида на мелодията - чуруликане на птички, шумене на водопад, композирана мелодия,
• Според наличието на глас - гласово, безгласово
(забравяне)
• Според времето за което е забравена- 1,2,3 минути
До първата минута предупреждава със звуков сигнал, до втората със звуков и светлинен, след втората се самоизключва.
(свързана)
• Според вида на свързване - чрез Bluetooth , чрез wifi, към мрежата на даден мобилен оператор
Всички видове свързвания са за изключването на уреда от дистанция или проверяване дали е включен.
4.Резултат: Тостер, който да сигнализира за вяка неизправнос в системата му, да има аларма и джипиес против кражби.
Метод "Графични елементи"

1. Уточняване на проблема.
Нова реализация на ТО Тостер.
2. Определяне на съставните части на ТО.
Корпус, нагревател, таймер, бутони, регулатор на температурата, плоскости за печене
3. Определяне на главната функция за всяка съставна част от т.2
Корпус - защитна функция
Нагревател - загрява плочите за печене до определена температура
таймер - фиксира времето за работа на тостера
Бутони - от тях се освобождавт продуктите от тостера
Регулатор на температурата - от него се настройва температурата на плоскостите за печене
Плоскопсти за печене-в тях се поставят хлебните продукти и се нагрчват до тяхната готовност
4: Резултат : Частите на тостера да са от качествени материали да се удалжи живота на тостера вазможно най много време.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи 2 - ТО "Тостер" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.