Евристични методи - Клавиатура


Категория на документа: Други


Технически униветситет - София

Курсова задача №6

Евристични методи

Технически обект:Клавиетура

Съставил: Диана Живкова Одобрил:..................
Група: 39 А гл.ас. Св.Янева
Факултет: ФЕТТ
Специалност: Електроника
Курс: I-ви
Фак. № 101212069

2013г.

Метод "Тотална аналогия"

1.Уточняване на проблема.

Търси се нов външен вид, допълнителна функция или друга реализация на ТО "Клавиетура".

2.Определяне на главната и основните функции на обекта.
1. ГФ-Въвеждане на информация

ОФ1 - Избиране на език и шрифт - клавишите се избират от потребителя.
ОФ2 - Избиране на главни и малки букви - Caps Lock.
ОФ3 - Активиране на под-клавиатура, състояща се само от цифри - Num Lock.
ОФ4 - Регулиране на силата на звука и яркостта на монитора - F6, F7, F9, F12.
ОФ5 - Въвеждане/използване на бързи комнади- Inset, Page up, Page down и др.

3.Аналогия със словесно описан ТО.

3.1 Мишка, дистанционно, принтер, GSM(моб.телефон)

3.2(3.3) Изработване на клавиетура с вградена мишка, като за движение на курсора спомага движението на пръст по гладка повърхност.
Изработване на клавиетура и дистанционно е едно, като с дистанционното може да управляваме телевизор или музикален player.Като дистанционното може да служи и за управлението на принтер.
Изработване на клавиетура с малък дисплей и/или микрофон, което наподобява функциите на мобилен телефон.

4.Аналогия с чертеж на ТО.

Фиг.6.1-стр.93
Бутонът от фигурата може да бъде съставна част на клавиатурата. При механичен натиск той предава някаква информация по веригата.

5.Аналогия с инженерен ефект или явление.

- III принцип на Нютон - силите на взаимодействие между две тела са равни по големина и противоположни по посока - при натискане на клавиш, той предава информация на екрана, като при получаването на информацията се връща обратно сигнал до клавиша че тя е получена и той се връща в началното си положение.
- Същия ефект се използва в ТО "Мобилен телефон" за задаване на данни.

6.Аналогия със случаен обект.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи - Клавиатура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.