Евристични методи - Клавиатура


Категория на документа: Други


-може да сигнализира когато батерията е на привършване.
3. Класификация
3.1
(сигнализира)
* според нивото на сигнализация -звуково,светлинно,вибрационно,топлинно
-освен светлинната сигнализация, която е заложена в изходната идея, всички останали решения се явяват модификации;
(светлина)
* според цвета на светлината - всякакъв цвят
* според вида на източника - насочена, разпръсната;

Метод "Анализ"
(проектиране на датчик)

Метод "Идентификация"

Проблем: Изречена лъжа в съда от свидетел по дело.

Обект
Елемент
Промени в свойствата
Промяна в околната среда
Лъжа
Изречена/казана
Броя изречени лъжи
Важността на лъжата
Убеждение на заседателите в лъжливи факти/събития
Заседатели:
Приемане на
лъже-свидетелските показания като истина (несъзнателно)
Съдия:
Издаване на присъда на базата на лъжливи показания
Подсъдим:
Осъден несправедливо

Решения:

1 - Всеки свидетел полага клетва за казване на истината и само истината.
2 - Всеки свидетел/подсъдим или обвиняем (всеки който сяда на съдебната скамейка) да бъде е преминал тест с детектор на лъжата или да му бъде направен такъв.
3 - Съдята и заседателите да бъдат коректени и присъдата на обвиняемия да се базира само на достоверни факти. Да не се влиаят от каквито и да е било допълнителни възнаграждения и облаги.

Mетод "Графични елементи"

1. Уточняване на проблема:
Търси се нова реализация на ТО-клавиатура
2. Определяне на съставните части на ТО
Някои съставни части на клавиатурата са: бутони, тяло, захранване, лампички
3. Определяне главната функция на всяка съставна част
Някои главни функции на съставните части са:
- Бутони - чрез тях въвеждаме данни
- Тяло - това, на което са монтирани всички бутони и механизмът, чрез който клавиатурата работи
- Захранване - служи да дава енергия на механизма на клавиатурата и така тя да функционира /кабел, батерии/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи - Клавиатура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.