Евристични методи - ТО "врата"


Категория на документа: Други


- не са 1, 2, 3 броя; ( броят им е 4);
- цветовете не са бял, черен, жълт, червен, син, зелен и др; (цветът е смесен);
- пантите няма да са от метал, а от дърво;

Брава:
- материала не е метал, а камък;
- бравата няма да е една, ще са две;
- напречното сечение не е голямо, малко или средно;(сечението е много малко);
- цветът не е бял, черен, жълт, червен, син, зелен и др; (цветът е случаен);

Свързване:
- не е чрез завиване, заваряване, слепване, заковаване ,смесено; (чрез неподвижна сглобка е);

Допълнетелни аксесоари:
- не е с огледало, шпионка, резе, липсват такива, (има поставки за чаши);

От т.2.2:
- всички панти са с различен цвят;
- всички панти са с различна дължина;
- всички панти са закрепени различно;
- пантите не са 4, а 5 или повече;
- формата на плоскостта не е кръгла, а триъгълна;

Метод "Емпатия"
(ТО- Врата )

1. Проблем - търси се нов вид или реализация на допълнителни функции на ТО - Врата
2. Аз съм Вратата. Всички минават през мен и ме натискат по дръжката и непрекъснато пъхат ключ в мен. Никой не го интересува, че ми омръзна от толкова стоене на едно място и че изпитвам болка при всяко натискане на дръжката.
3. Влизам в стаята/излизам от стаята, мърдам с ръце нагоре/надолу, стоя на пръсти
4. - влизам в стаята/излизам от стаята - в зависимот дали вратата е отворена или затворена.
- мърдам с ръце нагоре /надолу - дръжката на бравата се движи нагоре /надолу.
- стоя на пръсти - вратата може да променя височината си.

5.,6. - "Пея" (врата, която пее) - когато някой мине през вратата, тя почва да пее.

- "Смея се"(смееща се врата) - при поискване вратата започва да се смее.

- "Ядосвам се" (ядосана врата) - когато някой минава с мръсни обувки.

- "Замислям се" (замислена врата) - врата, която забравя да се отвори.

7. Врата - телефон - вратата има поставка, на която е сложен телефон.

Врата - вестник - върху вратата са изписани новини и събития.

Врата - простор - върху вратата може да си простреш дрехите.

8. Врата, пантите на която са съставени от еднакви елементи, за да е по-здрава вратата.

Врата, бравата на която е съставена от еднообразни елемнети, които улесняват влизането на ключа в патронника.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Евристични методи - ТО "врата" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.