Европейска интеграция


Категория на документа: Други


На второ четене въпросите се разглеждат на пленарно заседание в Страсбург, и в рамките на 6 месеца, поне едно да бъде в Брюксел.

Европейската комисия - орган с ранг на европейска институция. Притежава изпълнителната власт. Това е най-оперативния орган. Комисията отговаря за изпълнението на договорите. Тя отговаря за изпълнението на общите политики частично 3-ти стълб и първи стълб, още отговаря за общите икономически отношения с неговите партньори. Освен това ако идентифицира проблеми, които не могат да бъдат решени на база на договорите, то трябва да приеме норми на база на вторичното право - регламенти, директиви и решения. Но тя трябва да предложи решение, но те се вземат заедно с парламента и съвета.
Проектът за норма, разработен от комисията /единствено тя има право на законодателна инициатива/ бива:
* Регламенти - норми с пряко действие, задължителни са за всички
* Директиви - в него се изливат норми. С тях се определя обща цел за страните членки, но те самите могат да приемат вътрешни норми.
* Решенията са актове, които се отнасят за отделни страни или група страни. С тях се търси решение на по-конкретни проблеми.
Но ако повече от милион граждани съберат подписи за дадено решение, то комисията е длъжна да се съобразява и с интересите на гражданите и тя трябва да изготви този нов текст.
Има седалище в Брюксел. Около 20 хил души работят за комисията. Тя има свои представителства в страните членки и в други международни организации. Комисията се избира от парламента, но представителите се предлагат от националните парламенти. Тя не е длъжна да ги приеме.
Комисията има председател и 26 члена - като те са от всяка държава. Преди разширяването Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания излъчваха по 2 комисари. Сега първо се избира председателя - съгласувано със съвета и парламента. И след това се провеждат консултациите с правителствата на страните членки за номинациите на държавите. Лисабонския договор предвижда от 2018 година броя на членовете на комисията да бъде сведен до 2/3 от общия състав на страните членки - т.е. не веки ще може да излъчва представител от страната си. Комисията отстоява интересите на ЕС като цяло. Той не е представителен орган. Мандатът е 5 годишен, но по всяко време европейския парламент може да разпуска комисията.
Тя се подпомага от помощни органи - генерални и негенерални дирекции. Под шапката на всеки комисар има поне една дирекция. Те подпомагат работата на комисията като съответно те са специализирани. Освен дирекциите има какви ли не функции - службата за борба с измамите.

Комисията е и орган с контролни функции, защото отговаря за общото изпълнение на бюджета. Но освен че има сметна палата, то и самата комисия има свои контролни органи. Тя има правомощия да спира плащания.
Вече 2 бюджетни години завършват без съдът на одиторите да е одобри сметките на комисията. Именно това подтиква към крайни мерки - като спиране на плащания. Тя се подпомага и от различни работни групи. Комисията приема решения, на базата на всичко от работници, работни групи, дирекции, генерални дирекции. Тя приема решенията, търсейки консенсус. Председателя на комисията участва в работата на европейския съвет. И новото от лисабонския договор е, че вече върховния представител на .... /баронесата/ е заместник представител и също участва в работата на съвета.
В правото на председателя е да предлага разпределение на портфейлите между членовете на комисията. В момента показва умението да балансира между отделното разпределение на силите в парламента.
Комисията отговаря за договорите с отделните партньори.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.