Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ"
СПЕЦИАЛНОСТ "БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ"

КУРСОВА РАБОТА ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ТЕМА:

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ - ПОДХОД ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВЗАИМОПОМОЩ

Дипломант: Проверил:..........................
Миглена Петрова Събчева проф. д-р. Иван Белчев
задочно обучение
Ф. № 42 - БЗ

София 2011г.
РЕЗЮМЕ

Събчева, М. Европейска интеграция. Проверил: проф. Иван Белчев. С. 2011. Катедра "Библиотекознание и библиография". Бакалавърска програма "Библиотечен мениджмънт". УНИБИТ. 17 с. Брой източници - 6.

- Цели на тезата са:
* Запознаване с основните исторически и икономически факти за европейският съюз
* Изследване на политиките на Европейският съюз
* Запознаване с механизмите за интеграция в Европейският съюз

- Ключови думи: Взаимопомощ , Глобализация, Европейска интеграция, развитие.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод ............................................................. 3
2. Ключови дати в развитието на Европейският съюз..... 3
3. Структура на управление на европейският съюз ...... 8
4. Фондове на Европейският съюз ............................8
5. Същност на Европейската интеграция................... 11
5.1 Определение за Европейска интеграция ............ 12
5.2 Изследване на Европейската интеграция ......... . 12
5.3 Развитие на Европейската интеграция .............. 13
5.4 Икономическата интеграция - за и против ......... 13
5.5Европейската интеграция и сътрудничество ....... 14
6. Заключение .................................................... 16
7. Източници ...................................................... 17

1. Увод

Европейският съюз без съмнение е една перспектива пред страните членки, които придобиват възможности за развитие и взаимопомощ. Основната цел за създаването му е възстановяване на държавите след Втората световна война и създаване на механизъм за противодействие на подобен род явления. Укрепването на икономиките на държавите и създаването на единен пазар с правила, защитаващи производителите от натиска на чуждестранните вносители, както и за защита на потребителите при получаването на качествени стоки и услуги са допълнителен стимул за членство и са форма на най - висша степен на демократично и дипломатично политическо поведение.

2. КЛЮЧОВИ ДАТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
> 9 май - Френският министър на външните работи Робер Шуман държи важна реч, в която прави предложения, основаващи се на идеите на Жан Моне. Той предлага Франция и Федерална република Германия да обединят производството си на въглища и стомана в нова организация, към която да могат да се присъединяват и други европейски държави.
- Тъй като тази дата може да се счита за рождена за Европейския съюз, всяка година 9 май се празнува като Ден на Европа.
> 1951г., 18 април - В Париж шест държави - Белгия, Федерална република Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия - подписват Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) . Договорът влиза в сила на 23 юли 1952 г. за период от 50 години.
> 1955, 1-2 юни - На срещата в Месина министрите на външните работи на шестте държави решават да разширят сферата на европейската интеграция и да включат в нея цялата икономика.
> 1957, 25 март - В Рим шестте държави подписват договорите за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и на Европейска общност за атомна енергия (Евратом). Договорите влизат в сила на 1 януари 1958 г.
> 1960, 4 януари - По инициатива на Обединеното кралство с Конвенцията от Стокхолм се учредява Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включваща няколко европейски държави, които не са членки на ЕИО.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.