Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ


Категория на документа: Други


> 1963, 20 юли - В Яунде е подписан договор за асоцииране между ЕИО и 18 африкански държави.
> 1965, 8 април - Подписан е договор за обединяване на управленските структури на трите Общности (ЕОВС, ЕИО и Евратом) и създаването на единни Съвет и Комисия. Договорът влиза в сила на 1 юли 1967 г.
> 1966, 29 януари - "Люксембургският компромис" След период на политическа криза Франция се съгласява да участва отново в заседанията на Съвета в замяна на приемането на споразумение за запазване на изискването за единодушие, когато става въпрос за "жизненоважни национални интереси".
> 1968, 1 юли - Държавите-членки отменят изцяло митата върху промишлените стоки 18 месеца преди заложения срок и въвеждат обща външна митническа тарифа.
> 1969, 1-2 декември - На срещата на върха в Хага политическите лидери на ЕИО решават да продължат процеса на европейска интеграция и така откриват пътя към първото разширяване на Общността.
> 1970, 22 април - В Люксембург е подписан договор, който позволява на Европейските общности да се финансират все повече от "собствени средства" и дава по-големи надзорни правомощия на Европейския парламент.
> 1972, 22 януари - В Брюксел се подписват договорите за присъединяване към Европейските общности на Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство.
> 1973, 1 януари - Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейските общности, с което броят на държавите-членки става девет. След проведения референдум, в който повечето от гражданите ѝ гласуват против членството, Норвегия остава извън ЕО.
> 1974, 9-10 декември - На срещата на върха в Париж, политическите лидери на деветте държави-членки вземат решение да се срещат три пъти в годината като Европейски съвет. Те дават и "зелена светлина" на преките избори за Европейски парламент и се споразумяват за създаването на Европейски фонд за регионално развитие.
> 1975, 28 януари - В Ломе е подписана конвенция ("Ломе I") между ЕИО и 46 страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТ).
- 22 юли - Подписан е договор, с който се учредява Европейска сметна палата и се предоставят по-големи правомощия върху бюджета на Европейския парламент. Договорът влиза в сила на 1 юни 1977 г.
> 1979, 7-10 юни - Провеждат се първите преки избори за 410 места в Европейския парламент.
> 1981, 1 януари - Гърция се присъединява към Европейските общности, с което броят на държавите-членки нараства на десет.
> 1984, 14-17 юни - Провеждат се вторите преки избори за Европейски парламент.
> 1985, 7 януари - Жак Делор става председател на Европейската комисия (1985-95).
> 14 юни - Подписано е Шенгенското споразумение, което цели премахването на проверките на граничните пунктове между държавите от Европейските общности.
> 1986, 1 януари - Испания и Португалия се присъединяват към Европейските общности, с което броят на държавите-членки се увеличава на дванадесет.
- 17 и 28 февруари - Подписан е Единният европейски акт в Люксембург и Хага. Той влиза в сила на 1 юни 1987 г.
> 1989, 15 и 18 юни - Провеждат се трети преки избори за Европейски парламент.
- 9 ноември - Падането на Берлинската стена.
> 1990, 3 октомври - Обединението на Германия.
> 1991, 9-10 декември - Европейският съвет от Маастрихт приема Договора за Европейски съюз. Той поставя основите на общата външна политика и политика на сигурност, по-тясното сътрудничество по въпросите на правосъдието и вътрешните работи и създаването на икономически и паричен съюз, включително и единна валута.
> 1992, 7 февруари - Договорът за Европейския съюз е подписан в Маастрихт. Договорът влиза в сила на 1ноември 1993г.
> 1993, 1 януари - Създава се единният пазар.
> 1994, 9 и 12 юни - Провеждат се четвърти преки избори за Европейски парламент.
> 1995, 1 януари - Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към Европейския съюз, с което броят на държавите-членки нараства на петнадесет. Норвегия отново остава извън Съюза след референдум, на който повечето от гражданите ѝ гласуват против членството.
> 23 януари - В длъжност встъпва нова Европейска комисия, председателствана от Жак Сантер (1995-99).
>
- 27- 28 ноември - Евро-средиземноморската конференция в Барселона полага началото на партньорството между ЕС и държавите от Южното Средиземноморие.
> 1997, 2 октомври - Подписан е Амстердамският договор. Договорът влиза в сила на 1май 1999 г.
> 1998, 30 март - Започва процесът на присъединяване на новите страни кандидатки. Част от него са Кипър, Малта и 10 централно и източноевропейски държави .
> 1999, 1 януари - Започва третият етап от изграждането на икономическия и паричен съюз: Единадесет държави от ЕС приемат еврото, което влиза в обръщение на валутните пазари и замества техните национални валути при безналичните плащания. От този момент нататък Европейската централна банка (ЕЦБ) поема отговорността за валутната политика на ЕС. Към единадесетте държави с единна валута през 2001 г. се присъединява и Гърция.
10 - 13 юни - Провеждат се пети преки избори за Европейски парламент.
- 15 септември - В длъжност встъпва нова Европейска комисия с председател Романо Проди (1999-2004).
> 15 - 16 октомври - Европейският съвет от Тампере решава да превърне ЕС в зона на свобода, сигурност и правосъдие.
> 2000, 23 - 24 март - Европейският съвет от Лисабон изготвя нова стратегия за стимулиране на трудовата заетост в ЕС чрез модернизиране на икономиката и укрепване на социалното единство в една Европа на знанието.
> 7-8 декември - В Ница Европейският съвет постига споразумение по текста на нов договор, който променя системата на вземане на решения на ЕС така, че Съюзът да е готов за разширяването. Председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията тържествено обявяват Хартата на основните права на Европейския съюз.
> 2001, 26 февруари - Подписване на Договора от Ница. Договорът влиза в сила на 1февруари 2003 г.
- 14-15 декември - Европейският съвет от Лаакен. Приета е декларацията за бъдещето на ЕС. Тя отваря пътя към предстоящото важно реформиране на ЕС и към свикването на Конвент за изготвянето на Европейска конституция.
> 2002, 1 януари - Банкнотите и монетите евро влизат в обръщение в страните от еврозоната.
- 13 декември - Европейският съвет от Копенхаген решава десетте страни кандидатки (Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения) да се присъединят към ЕС на 1 май 2004 г.
> 2003, 10 юли - Конвентът за бъдещето на Европа приключва работата си по проекта на Европейска конституция.
- 4 октомври - Започва междуправителствена конференция за изготвяне на нов договор, който да учреди Европейска конституция.
> 2004, 1 май - Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения се присъединяват към Европейския съюз.
- 10 и 13 юни - Провеждат се шести преки избори за Европейски парламент.
> 29 октомври - Европейската конституция е приета в Рим (като подлежи на ратификация от държавите-членки).
> 22 ноември - В длъжност встъпва нова Европейска комисия с председател Жозе Мануел Барозу.
> 2005, 29 май и 1 юни - Конституцията е отхвърлена от френските избиратели в проведения референдум, а три дни по-късно и на референдума в Нидерландия.
> 3 октомври - Започват преговори за присъединяване с Турция и Хърватия.
> 2007, 1 януари - България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз; Словения приема еврото.
- През 1999 г., когато еврото започна да се използва въвСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.