Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ


Категория на документа: Други


финансовите операции (безналичните), се роди новата валута.
Банкнотите и монетите дойдоха през 2002 г.
- 13 декември - Подписан е Договорът от Лисабон. Той ще влезе в сила, след като бъде ратифициран от всички държави-членки на ЕС.
> 2008, 1 януари - Кипър и Малта въвеждат еврото.
- 12 Декември - Швейцария влиза в Шенгенското пространство
> 2009, 1 Януари - Словакия въвежда еврото
> 28 април 2009 г. - Албания подава кандидатура за членство в ЕС.
> 15 април 2010 г. - Албания предоставя отговорите на въпросника на Комисията
> 27 май 2010 г. - Европейската комисия приема предложение да се даде възможност на гражданите на Албания и Босна и Херцеговина да пътуват до страни от Шенгенското пространство без краткосрочна виза
> 9 ноември 2010 г. - приемане на Становището на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз
3. Структура на управление на европейският съюз
* Висш законодателен орган в ЕС е Съвета на министрите.
* Висш изпълнителен орган - Комисията на ЕС
* Нормативна уредба на ЕС се нарича Aquis communacaite re. Тя се състои от две части:

Първично законодателство - учредителните договори
-Римския за ЕО /създаване на общността/
-Маастрихския договор 1992 г - превръща общността в съюз
Те играят ролята на нещо като конституция

Вторично законодателство - базирано е на първичното законодателство
Уредбата се състои от няколко документа
- На първо място - регламент /закон/. Той има директен ефект. Съдът приема, че регламента представя на гражданите права, които националните съдилища трябва да защитават.
Регламентите са два вида :
-базови - основават се директно върху учредителните договори
-изпълнителни - приемат се въз основа на базовите. Те са правилници за прилагане на закони.

Регламентите се приемат от Съвета на министрите - съвместно от Съвета и парламента; комисията;

* Европейската централна банка.
-директива - това е нормативен акт, който дава крайния ефект, но остава средствата за изпълнение в отделната държава. Те се трансформират в национално законодателство. Директивите се приемат от: Съвета, Съвета и Парламента заедно, Европейската централна банка
-решение - то има конкретни адресати. Обвързва само адресата си. Адресати са: държави членки, юридически лица и физически лица
-препоръки и мнения - те нямат задължителен характер; нямат правно обвързващ ефект.
Първите три трябва да посочват мотивите, на които се основават

* Държавен вестник на ЕС е "Oficial of Journal".

* Седалището на Европейския съд е в Люксембург

4. ФОНДОВЕ НА ЕС

* Първи фонд: европейски и регоинален фонд за развитие 1975 г с развитие и възникване на идеята за регионална политика
Целта на ЕРФ е развитие на малки и средни предприятия и съпътстващата бизнес активност.
Към фонда има различни инициативи, , които се събират от централен фонд
В периода 2000 - 2006 г целите са 4

- I цел: Развитието на изоставащите региони: региони, които имат БВП по - малък от 75% от средните в регионите от ЕС. Изоставащите региони се подпомагат от ЕРФР в ЕС
- II цел: преструктуриращи се региони с индустриален отпадък
- III цел: структурна адаптация на селските региони
- IV цел: развитие и структурно приспособяване на слабо населени региони
- V цел: /3 т 4/ 1993-1999Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.