Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ


Категория на документа: Други


* Тенденция за създаване на регионални и субрегионални общности за икономическо сътрудничество или икономическа интеграция продължава и през 80те и 90те год. на 20в. Този път обаче това става още по-интензивно на изток, особенно след като съвета за икономичека взаимопомощ (СИВ) търпи разпад и през 1991г. прекратява своята дейност. Сред по-известните субрегионални форми по това време са:
- Организацията за източно -европейско сътрудничество и търговия- октомври 1991г. от страни бивши членки на СИВ;
- Орган. за черноморско икономическо сътрудничество 25.06.1992г. в резултат на усилията на 6 черноморски и 5 нечерноморски държави;
- Централна европейска зона за европейска търговия, известна като SEFTA, продукт на усилията на страните от "Висша градска четворка - Полша, Унгария, Чехия,Словакия" с начало от 21.12.1992г. ;
- Регионална икономическа организация на държавите от Източните Карпати с начало 14.02.1993г. и участващи Словакия,Полша, Унгария, Украйна;
- Норд Калоте- субрегионална организация инициирана от съда в началото на 50те на 20в. "северен съвет", обединение на Скандинавските държави в областта на международната политика - Швеция, Норвегия и Финландия;
- Конфедерация на Швеция, Финландияя, Естония и Лихва;
- Балтийски съюз с участието на Естония, Латвия, Литва.
Най-голямо внимание заслужават онези субрегионални образувания, които включват пригранични териториални еденици на държави разположени на двете страни от "Желязната завеса". Типичен пример е Съюзът Алпо-Адриатика създаден в средата на 1978г. от 4 държави (погранични райони), които по онова време членуват в 3 различни по своята същност и цели регионални общности- Австрия, Италия, Унгария, Югославия. В резултат на затопляне на взаимоотношенията между Източна и Западна Европа през 80- те, в следствие смяната на властта в СССР (Горбачов идва на власт) става възможно 10г. по-късно министър - председателите на 4-те гореспоменати държави, през ноември 1989-да подпишат споразумение за една нова организация - така наречения "Квадрагонал". По-късно той става прототип на централната европейска инициатива, която е със състав повече от 15 страни.
При съвременните условия разделението на регионални -субрегионални икономически общности, като че ли започва да губи своето значение. Може би минава времето на създаване на регионални общности. Още от своето начало ново възникналите придобиват характер на регион. По-важно e следното- различните форми на сътрудничество и интеграция на регионална основа в Европа са начин за сближаване на отделни држави от една или друга част на континента , а чрез това и за задълбочаване на цялостната европейска интеграция.

6. Заключение
В свят на глобализация локалните и субективни критерии за разделение губят своето значение. Голяма тежест се придава на пазарните отношения и на дипломацията като висш подход за извоюване на кауза. Политическият модел е сменен в името на просперитета и като инструменти за развитие, интегриране и поведение в съюзите се използват финансови средства, препоръки и планово подготвени модели на поведение.
С поставянето на началото на този масивен икономически, политически и културен съюз през 1957г. европейските страни правят крачка към непознат досега вид съюз, какъвто модел не съществува в никоя друга страна. Правилността на избора и възможните негативи са проверени във времето и днес европейският съюз развива стабилна политика на интеграция и въвежда нови политики в помощ на страните членки. Направена е и първата крачка по исторически значимо събитие, а именно присъединяването на Турция - страна на два континента и с противоречива историческа даденост - към Общността.

7. Източници
* Европейска интеграция и права на човека - URL: [http://www.eurorights-bg.org/index.html]
* Eвропа в 12 урока - URL: [http://europa.eu/abc/12lessons/index_bg.htm]
* Лекции по европейска интеграция - URL: [http://pomagam.blogspot.com/2008/01/1.html]
* Онлайн речник - URL: [ rechnik.info/интеграция]
* Европейска централна банка, Евросистема - URL: [http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_001.bg.html/]
* Уикипедия - Европейска интеграция - URL: [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ]

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.