Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други
Дирекция: Магистърска степен

Катедра: МИО и бизнес

Специалност: Международни икономически отношения

Дисциплина: Пазарни анализи и прогнози

Изпитна разработка

Тема: "Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.

Изследователска част

Разработил:Георги Данов
Факултетен Номер:2720389
Титуляр:доц. Д-р Елка Мичева

Юни 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Актуалност на пазарно-ценовото проучване
Проблемен, стоков и териториален обхват на изследването
Цел на проучването
Времеви хоризонт на изследването
Изследователски задачи
Съзнателно възприети ограничение в изследването
1. Обща характеристика на развитието на евопейския пазар на иглолистна дървесина през 2000г и за периода 2005-2010г
1.1 Стокоеедиа характеристика на иглолистната дървесина като обект на международната търговия
1.2 Икономическо значение на иглолистната дървесина в международния
стокообмен
1 3. Анализ на основните и лроизводнитепоказатели на евопейския пззар на иглолистна дървесина през 2000 г и за периода 2005-2010г.
Анализ на пвзарната конюнктура на евопейския пазар на иглолистна дървесина през 2010 г.
Особености на функционирането на пазарния механизъм на
европейския пазар на иглолистна дървесина през 2000г, 2005-2010 г.
Емпирично доказване на функционирането на пазарния механизъм на европейския пазар на иглолистна дървесина през периода 2005-2010г.
2. Конкурентна характеристика и фирмена структура на евопейския пазар на иглолистна дървесина през 1995 г и за периода 2000 - 2008 г.
2.1 Основни форми и методи на международна търговия с иглолистна дървесина през периода 2005 - 2010 г.
• Преобладаващи пазарни структури през периода 2005 - 2010г
• Договорна практика, краткосрочни и/или дългосрочни договори
• Многостранна и/или регионална либерализация
• Протекционистични тенденции:
• ресурсен протекционизъм:
• национален протекционизъм

2 2. Фирмена структура и конкурентна характеристика на аодмц**" на евопейския пазар на иглолистна дървесина.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.