Езикознанието като наука


Категория на документа: Други


KONSTANTIN
PRESLAVSKY
UNIVERSITY
S H U M E N


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА

П О

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Александрина Тотева 1310010027
.........................................................................
Име и фамилия на студента, фак. №

I курс Българска филология
..........................................................
Курс, специалност

Съдържание

1. Общо и частно езикознание
2. Класически езици
3. Международни езици
4. Отмрели, мъртви, живи езици
5. Билингвизъм
6. Диглосия
7. Книжовен език
8. Социолекти
9. Фонема
10. Фонемни парадигми
11. Морфема
12. Видове морфеми
13. Грамема и граматическа категория
14. Лексема
15. Лексикална основа
16. Лексико-граматически класове думи (части на речта)
17. Вторични лексикални парадигми
18. Паратаксис
19. Хипотаксис

ОБЩО И ЧАСТНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Общото езикознание се занимава с произхода и развитието на езиците,тяхното разпространение и деление,както и вътрешното им устройство.
Основна задача на общото езикознание е изграждането на глобален теоретичен модел на езика,на чиято основа могат да се представят всички други езици.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Езикознанието като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.