Езикът на деца, отгледани от диви животни


Категория на документа: Други


Рочом била разпозната по голям белег на гърба. Тя поживяла сред хората три години и отново се върнала при животните от джунглата, които явно са се грижели за нея, докато е била малка.
Четиригодишният Джон Себуния избягал в джунглите на Африка, когато видял как баща му убива майка му. Той бил отгледан от маймуни и когато хората го открили, те яростно го защитавали. Джон успял да научи човешкия език и дори пее в хор.
В Мексико и до днес се разказва как през 1845 година било видяно момиче, което убило коза край Сан Фелипе и яростно я ядяло. Селяните успели да хванат момичето, което кръстили Лобо.
Тя по цяла нощ виела и викала приятелите си. Вълците обикаляли селото, докато една нощ не атакували къщата, където тя стояла, и не я спасили.
В момента в Русия психолози се опитват да върнат човешката природа на момчето-птица, което било изоставено от майка си с много папагали. Детето изразява емоциите си, като пляска с ръце като с криле, и говори, като свирука с уста като птица.

Друг известен случай е този на Петер от Германия, открит някъде около 1720. Той оцелял сам сред природата, хранейки се с плодове, зеленчуци и птици, които сам ловял. Когато разбрал за детето, английският крал Джордж І настоял да го отведат в Лондон, където под грижите на добри лекари преживял до 68 години. Макар че с времето изгубил дивашките си навици, Петер никога не проговорил като останалите хора.

Един от най-ужасяващите е несъмнено случаят на малката американка Джини. Тя била освободена от зловещото пленничество на своя баща през 1970 на тринайсетгодишна възраст. Още от съвсем малка била изолирана в помещение без прозорци, така че никога не била виждала околния свят, хората и дори останалите помещения от къщата. Живеела завързана за един стол, без да може да контактува с когото и да било. Когато я открили, Джини страдала от страховито недо-хранване, не можела да говори, ходела трудно и нямала никакво чувство за топлина и студ. Непрекъснато мастурбирала поради дългите сексуални извращения на баща є. Това е единственото, което я отличавало от другите изолирани от света деца, които никога не проявили интерес към секса. Джини не виждала на разстояния, по-големи от няколко метра, тъй като държаното в пълна тъмнина зрение атрофирало. С течение на годините тя успява да се приспособи към новите си условия на живот и дори започнала да говори.

Историята познава и друг подобен случай - този на немското дете Каспар, - открит през 1828. Тогава бил на 16 години, но умственото му развитие отговаряло на тригодишно дете. Полуизръмжавал само няколко думи и ходел тромаво на два крака. Не различавал собственото си изображение в огледалото, но съобразявал да търси скрити зад него хора. Каспар все пак се научил да говори и тогава разказал тъжната си история. Цялото му детство преминало в дупка в земята, където от време на време някакъв мъж му носел храна. Когато през 1833 започнал да проявява истински проблясъци на разум, бил убит от напълно непознат.

* Изследвания на учени за езикът на децата отгледани от диви животни

От всички тези случаи могат да се направят редица извъндерно важни изводи за науката. Става съвсем ясно, че мисленето, езикът, както и някои черти на физическият облик на човека не са вродени, изначални. В организма на новороденото наистина съществуват необходимите предпоставки за развитите на речта, но този процес може да се осъществи само в човешка среда, а не в едно или друго животинско общество, което има чисто биологични функции. Откъснати от всякакво човешко общество, от неговото възпитаващо въздействие, лишени от възможността да чуват човешка речи да се обогатяват със знания, необходими за съответната възраст, пропуснали невъзвратимо благоприятния период, през който се усвоява съответния човешки език, децата, отгледани от животни остават на много по-ниско стъпало на развитие от връстниците си, които са израснали в нормална обстановка.

Библиография: http://indigota.com/index.php?topic=1788.0#ixzz2myBspZP6

http://indigota.com/index.php?topic=1788.0#ixzz2my8xidox

http://sanovnik.bg/n4-19039-%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

http://selenabg.com/index.php/2008-07-29-08-07-24/395.html

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Езикът на деца, отгледани от диви животни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.