Файлова система


Категория на документа: Други- съхранява файловете върху запомнящите устройства;

- различава файловете един от друг;

- осъществява работата с тях.

Операционната система (ОС) е жизненоважен софтуер за всеки компютър. След като BIOS (basic input / output system - основна входно - изходна система) стартира компютъра, операционната система го "събужда". След като BIOS събуди компютъра (тази операция се нарича първоначално зареждане - booting up), операционната система предоставя средата, в която работят всички останали софтуерни програми. Когато се отпечатва документ операционната система прави това. Когато се въвежда текст от клавиатурата, операционната система поема информацията и я извежда на екрана. Когато се извършва запис на файл върху твърдия диск операционната система, извършва необходимите операции.

Една от най-разпространените операционни системи е Windows. Тя има много разновидности и версии. Някои от версиите са насочени за сървари, а други за потребители на настолни и преносими компютри. По-разпространените версии на Windows са: Windows 98, Windows МЕ (Millennium Edition), Windows 2000, Windows XP.

При Windows файловата система може да бъде: FAT, FAT32, NTFS.

NTFS (New Technology File System) е стандартната файлова система на Windows NT (включително Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8). NTFS заменя файловата система FAT и става предпочитана файлова система в операционните системи на Microsoft - Windows. NTFS е значително подобрена спрямо FAT и HPFS (High Performance File System). Подобренията включват поддръжка на метаданни и използване на по-сложни структури от данни за подобрение на производителността, сигурността и управление на мястото на диска. Добавени са допълнения като списъци за контрол на достъпа (Access Control Lists - ACL) и водене на дневник на файловата система.

NTFS: Кратка история

В началото на 1990-те години, "Майкрософт" е насочена към създаване на висококачествена, с висока производителност, надеждна и сигурна операционна система. Целта на тази операционна система е да се позволи на Microsoft да получи опора в доходен бизнес и корпоративния пазар.

Една от най-големите слабости на MS-DOS и Windows 3.x беше, че те са разчитали на файловата система FAT.

За да се избегне осакатяване на Windows NT, Microsoft трябваше да създаде за нея нова файлова система, която е по-добра от предходната. Резултатът е нова технология или файлова система NTFS.

В средата на 80-те години на 20 в. Microsoft и IBM започнали общ проект за създаване на графична операционна система от ново поколение. Резултатът станала OS/2, но накрая IBM и Microsoft се разделили поради несъгласие по множество важни въпроси. OS/2 останала като проект на IBM. В Microsoft започнали да работят по Windows NT. Файловата система на OS/2 - HPFS имала няколко важни нови характеристики. Microsoft копирали някои от тях при създаването на NTFS. Вероятно заради това HPFS и NTFS споделят един и същ идентификационен код на дяловете на диска (07). Повтарянето на идентификационен код е много необичайно, защото има дузини възможни кодове, а всяка по-важна файлова система си има собствен код. FAT има 9 (по един за FAT12, FAT16, FAT32 и т.н.). Заради тази прилика алгоритми, идентифициращи файлова система по дялов тип 07 трябва да се направят допълнителни проверки. Известно е още, че NTFS притежава малко от архитектурния дизайн на Files-11, използвана от VMS. Това не е изненадващо, тъй като Дейв Кътлър (софтуерен инженер) е бил главният водач и на двата проекта - VMS и Windows NT.

Основи на NTFS

NTFS има пет пуснати версии:

v1.0 with NT 3.1 , [ citation needed ] released mid-1993v1.0 с NT 3.1, през средата на 1993
v1.1 with NT 3.5 , [ citation needed ] released fall 1994 v1.1 с NT 3.5, въведена през есента на 1994
v1.2 written by NT 3.51 (mid-1995) and NT 4 (mid-1996) (occasionally referred to as "NTFS 4.0", because OS version is 4.0) v1.2 написани от NT 3.51 (средата на 1995) и NT 4 (средата на 1996) (понякога наричана "NTFS 4.0", тъй като OS версия 4.0)
v3.0 from Windows 2000 (occasionally "NTFS V5.0") v3.0 от Windows 2000 (понякога "NTFS V5.0")

v3.1 from Windows XP (autumn 2001; occasionally "NTFS V5.1"), Windows Server 2003 (spring 2003; occasionally "NTFS V5.2"), Windows Vista (mid-2005) (occasionally "NTFS V6.0") and Wv3.1 от Windows XP (есента на 2001 г.; понякога "NTFS V5.1"), Windows Server 2003 (пролетта на 2003 г.; понякога "NTFS V5.2"), Windows Vista (средата на 2005 г.) (понякога "NTFS V6.0" ) И Windows Server 2008

V1.0 and V1.1 (and newer) are incompatible: that is, volumes written by NT 3.5x cannot be read by NT 3.1 until an update on the NT 3.5x CD is applied to NT 3.1, which also adds FAT long file name support. [ 11 ] V1.2 supports compressed files, named streams, ACL-based security, etc. [ 1 ] V3.0 added disk quotas, encryption, sparse files , reparse points, update sequence number (USN) journaling, the $Extend folder and its files, and reorganized security descriptors so that multiple files which use the same security setting can share the same descriptor. [ 1 ] V3.1 expanded the Master File Table (MFT) entries with redundant MFT record number (useful for recovering damaged MFT files). V1.0 и V1.1 (и по-нова) са несъвместими: тоест обеми, написани от NT 3.5x не може да бъде прочетено от NT 3.1 до актуализация на NT 3.5x диска се прилага за NT 3.1.

V1.2 поддържа компресирани файлове, ACL (Access Control Lists)

V3.0 добавя диск квоти, криптиране, рядки файлове, (reparse) точки, обновяване пореден номер (USN - journaling) на разширените $ папки и нейните файлове и (reorganized) сигурност - цикъл, така че множеството файлове, които използват същите настройки на сигурността могат да споделят една и съща.

V3.1 разширяват Master файла таблица (MFT) вписванията с излишни MFT рекорден брой (полезно за възстановяване на повредени MFT) файлове.

NTFS не дава възможност за криптиране на файловете в главната директория на системата - обем или директория Winnt, защото има много файлове, необходими по време на процеса на зареждане, когато EFS още не е активен. EFS използва криптографски услуги на Windows 2000 в потребителския режим, и се състои от ядро, режим, драйвер на устройството, е тясно интегриран с NTFS и DLL5 потребител, режим и модули, които взаимодействат с местните подсистеми.

NTFS е устойчива и трудно поддаваща се на откази файлова система с добър механизъм на предотвратяване и коригиране на грешки и недопускане на неточности при работата на файловата система, дължащи се на недовършени или некоректно извършени операции, при което се води дневник на събитията за някои операции, свързани, например с различните типове действия със файлове (и файлове - каталози): добавяне, преименуване, изтриване, преместване, дефрагментиране и т.н.
Maximum Volume Size Максимален размер на обема
In theory, the maximum NTFS volume size is 2 64 -1 clusters. На теория, максималният размер е NTFS том 2 64 -1 клъстери. However, the maximum NTFS volume size as implemented in Windows XP Professional is 2 32 -1 clusters. Въпреки това, максималният размер като NTFS том изпълнявана в Windows XP Professional е 2 32 -1 клъстери. For example, using 64 KiB clusters, the maximum NTFS volume size is 256 TiB minus 64 KiB. Така например, използвайки 64 KiB клъстери, максималният размер е NTFS том 256 TiB минус 64 KiB. Using the default cluster size of 4 KiB, the maximum NTFS volume size is 16 TiB minus 4 KiB. Използване на клъстера по подразбиране размер на 4 KiB, максималният размер е NTFS том 16 TiB минус 4 KiB. Because partition tables on master boot record (MBR) disks only support partition sizes up to 2 TiB, dynamic or GPT volumes must be used to create bootable NTFS volumes over 2 TiB.

Maximum File SizeМаксимален размер на файлаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Файлова система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.