Файлова система


Категория на документа: ДругиTheoretical: 16 EiB minus 1 KiB ( 2 64 − 2 10 bytes).Теоритично, максималният размер на файл в NTFS би могъл да е 16EB (16 × 10246 или 264 байта) - 1kB или 18,446,744,073,709,550,592 байта. Реално максималният размер на файл в NTFS би могъл да е 16TB - 64kB или 17,592,185,978,880 байта. При Windows 8 максималният размер на файл в NTFS би могъл да е 256TB - 64KB или 281,474,976,645,120 байта.

Алтернативни потоци данни / Alternate data streams (ADS)

Въведени са в Windows NT 3.1, като Services for Macintosh (SFM). Позволяват повече от един поток от данни да се свързват с името на един файл. Използват формат "filename: streamname", пример: "text.txt: extrastream". Алтернативните потоци не са изброени в Windows Explorer, и техният размер не е включен в размера на файла.
Само основният поток на файла се запазва, когато е копиран FAT-форматиран диск, прикрепен към електронна поща или качен в уеб сайт. Максималната дължина на пътя може да бъде до 32767 знака, а относителният път до него е ограничен до 255 знака.
Не трябва да се ползват за критични данни, тъй като това може да доведе до проблеми.

Windows system calls may-or may not-handle alternate data streams. [ 2 ] Depending on the operating system, utility and remote file system, a file transfer might silently strip data streams. [ 2 ] A safe way of copying or moving files is to use the BackupRead and BackupWrite system calls, which allow programs to enumerate streams, to verify whether each stream should be written to the destination volume and to knowingly skip offending streams.[ 2 ]Windows - система може или не може да е енергично с алтернативни потоци. В зависимост от операционната система, и комуналните услуги. A безопасен начин за копиране или преместване на файлове е да се използва BackupRead и BackupWrite система повиквания, които позволяват програмни потоци, за да се провери дали всеки поток трябва да бъде написан.

VSS (Volume Shadow Copy) поддържа история от записи за версии на файлове и папки в NTFS дяла чрез копиране на стари, прясно презаписани данни в скритото копие (copy-on-write). Стари файлове с данни се презаписват върху новите, когато потребителят поиска връщане към по-стара версия. Това също така позволява на файловата система да архивира файлове, които в момента са в употреба.

NTFS Log

NTFS е журнална файлова система и използва входящ лог ($LogFile), в който запива метаданните за промените в дяла. Това предоставя сигурност, когато NTFS дялът бъде дезактивиран и след това отново монтиран, така се гарантира сигурността на важна информация, като: сложни структури от данни (по-специално volume allocation bitmap), модификации на MFT записи, операции извършвани от API за дефрагментация и индексирането на директории (добавяне, преименуване, изтриване, преместване).
Maximum path length Date rangeСигурност и криптиране

Защитата на NTFS е изградена въз основа на модела обекти Windows 2000. Във файлове и директории са защитени от достъпа на потребители, които не разполагат с подходящи разрешения.Този процес може да открие характеристиките на всеки обект, включително и обект (файл, система за защита на Windows 2000 трябва да се увери, че процесът е подходящият орган). Дръжката на защитата, заедно с изискването за регистрация на потребителя, за да влезете в системата се гарантира, че процесът не е достъп до файлове, без разрешение на системен администратор или собственик на файла.

Потребителите често съхраняват на компютрите им поверителна информация. Въпреки че данните на сървърите на компании, обикновено са гарантирани, но информацията, която е съхранена на преносим компютър, който може да попадне в неподходящи ръце, в случай на загуба или кражба на компютъра, е не гарантирана.

Правата за достъп до NTFS файлове в този случай не е за защита на данните, както пълен достъп до NTFS томове са достъпни, независимо от тяхната защита - достатъчно, за да се възползвате от програмите, който може да чете NTFS файлове извън Windows 2000. В допълнение, правото на достъп до NTFS файлове са безполезни, когато използвате друга система, Windows 2000 и администраторския акаунт, защото администратора за сметка на това има привилегията да притежава, вземане на заложници, от които може да си позволи достъп до сигурност и неспазването на параметрите на неговата защита.

Структура на NTFS

Структурата започва с NTFS томове. Том отговаря на логически дял на диска и създава - форматиране на диск или на част от NTFS. Дискът може да бъде един или повече обеми. NTFS третира всеки обем независимо. Том се състои от набор от файлове и свободно пространство отляво в тази част на диска.

NTFS клъстерите, използват като единица за разпределение на пространството да се запази независимостта на размера на физическия сектор. Това позволява NTFS ефективно да работят с много големи дискове, използвайки купа размер, и поддържа собствени компактдискове с големината на сектори, различни от 512 байта. Използването на големи клъстери на големи обеми намалява фрагментацията - ускоряване, разпределението на свободното пространство.

NTFS е адресирано до определени места на диска с помощта на логически номера на клъстер (логично куп номера, LCN10) за всички клъстери по общ обем само един номер в ред - от начало до край. За да се превърне LCN на физически адрес на устройството NTFS умножава на LCN за купа и фактор,за да стане байт се компенсира от началото на силата на звука, възприемайки интерфейс - шофьор, диск. По данни вътре в NTFS файлове се отнася до виртуален клъстер номер (VCN17), клъстери, които принадлежат към даден файл (от 0 до М). Виртуалните номера не е задължително да бъдат физически непрекъснати. В NTFS всички данни, са съхранявани от обема, който съдържат файловете. Съхранение на всички типове файлове с данни, позволяват на файловата система лесно да намира и поддържа данни.

MFT- MASTER FILE TABLE

Началните 12% от целия обем на дяла се резервират за MFT (MasterFileTable). В тази област не могат да се записват никакви потребителски данни. Останалите 88% от свободното пространство са за данни, като точно по средата на дяла в една отделна малка област се съхранява копие на първите 3 записа от MFT от съображения за сигурност. Между другото, размерът на MFT е динамичен и се променя, така че свободното пространство на диска, освен онези 88%, за които споменах по-нагоре, включва и свободните части от областта MFT. В случая, след като свободното пространство от 88% зона свърши, размерът на MFT зоната може да намалее наполовина, освобождавайки място за запис на данни. След като се освободи място в областта за данни, размерът на MFT областта се възстановява до 12% от общия размер.

Метаданните - данни се съхраняват по обем и за подкрепа при управлението на файловата система. Обикновено те не са достъпни за приложения. С NTFS метаданни за структурата на данните, са използвани за търсене и откриване на файлове.

Първоначалното зареждане е код и битова карта, която записва състоянието на целия обем на пространството.

NTFS contains several files which define and organize the file system. NTFS съдържа няколко файла, който дефинира и организира файлова система. In all respects, most of these files are structured like any other user file ($Volume being the most peculiar), but are not of direct interest to file system clients. Във всички отношения, повечето от тези файлове са структурирани като всеки друг потребител файл, но не са от пряк интерес за файлова система клиенти. These metafiles define files, back up critical file system data, buffer file system changes, manage free space allocation, satisfy BIOS expectations, track bad allocation units, and store security and disk space usage information.

Намиране на запис за MFT, NTFS е атрибут на неговите данни, информация за сравнение на VCN и LCN и съхраняване в паметта. Във всяка група държат сравняване VCN-LCN и продължителността на тази група - това е цялата информация, необходима за намиране на VCN-LCN. И накрая, NTFS извършва сделка за възстановяване на файловата система и отваря други файлове метаданни. Оттогава, потребителят може да получи достъп до тази дискета обем.

Файл с име S LogFile NTFS го използва за записване на всички транзакции, които засягат структурата на обема на NTFS, включително регистрацията на създаване на файла и изпълнява всички команди, модифициране на директорията, структура. Регистрационния файл се използва, за да се възстанови един NTFS обем след инцидентна система.

Неговият рекорд включва индекс на файлове и директории, съхранявани в главната директория, структура NTFS. При NTFS първото искане за отваряне на файл, започва неговото търсене, за да се записва в главната директория. Отвори файл NTFS-MFT файл (магазини), връзка за файла, така че следващия път ще трябва да предприеме или да напише същия файл, който ще може да се отнася пряко до неговия рекорд в MFT.

Триене на файлове

При триене на файлове отивате в MFT, намирате маркировките на клъстера. След това ги ънлокейтвате.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Файлова система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.