Философия на културата


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "HYPERLINK "http://www.uni-vt.bg/" Св. св. Кирил и Методий"
Град Велико Търново

Тема по:
Философия на културата

Културата като такава

Философски факултет

4 курс Философия

Велико Търново
2014

"Човешката култура е дело на трезви умове." Максим Горки

Култура от латински cultura, идващо от colo, colere и означаващо възпитание, образование, развитие, култивиране е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение. Различните дефиниции на културата отразяват различни разбирания или критерии за оценяване на човешката дейност.
Какво значи думата култура според Богдан Богданов опасано в неговата книга "История на старогръцката култура"? Освен понятие култура е и всекидневна дума, употребявана широко и в най-разнообразни значения. Тази връзка пречи за конципирането на понятието. Но като поставя думата в широко, разноречиво смислово поле, което постоянно нахлува в сферата на понятието, всекидневната употреба поддържа неговата динамика. Също като при ред други думи, наследени от гръко-римската древност или създадени от античен материал (философия, литература, естетика), в култура се срещат и пресичат сложно стари и нови смислови положения, високи твърди значения и ниски практически оттенъци на смисъл. Но думата култура се оказва сложно напластяване на смисъл и поради динамиката на самото явление, изразявано в нея.
Той допълва още, че невинаги би трябвало да се обръщаме към етимологичното значение, когато се питаме за съвременното значение на една дума. Латинското "литература" (litteratura), създадено с превод на гръцкото "граматика" (grammatiké∗), се е отдалечило дотам от
етимологичното си значение, че няма почти никакъв дял за разбирането на
съвременното понятие. В латинската дума cultura, съществително, произведено от
основата на глагола colo ("обработвам", "почитам"), напротив - откриваме в самия
латински език значения, които са налице и в съвременната дума. Култура означава на
латински "обработване, занимание, грижа, отглеждане, селско стопанство;
възпитание, образование, поклонение, почитане". Другото латинско съществително,
произведено от същия корен, също заето от съвременната културна лексика, cultus,
означава на свой ред "начин на живот , одеяние, пищност, великолепие, занимание,
изучаване, почит, уважение, вероизповедание". Достатъчно е да излъчим значенията
"образование" и "начин на живот", за да се убедим, че между латинския, значи
между етимологичния за нас, и съвременния смисъл на думата е налице ако не
съвпадение, то поне сигурен пост.

Богданов дава и понятие култура, какво е то? . В основата на съвременното понятие стои изказването на един
старогръцки софист, който сравнява духовното култивиране с грижите, полагани от
добрия земеделец за полските култури. На тази основа няколко века по-късно
Цицерон оформя и понятието, и думата, като говори за cultura animi, т. е. за духовна култура. В същото време на латински език идеята аз материална култура се изразява
с думата cultus. Пръв философът Бейкън употребява широко думата култура. Той
смята културата за основна част на етиката. Но едва в епохите на Немското
просвещение и романтизма понятието се осмисля в известния съвременен смисъл.
Висок принос за това имат Хердер и Гьоте. В техните трудове и край тях се
утвърждава представата, че всеки народ има своя особена култура. Усилена от
английската наука, тази идея дава плод по-късно в оформянето на класическата
филология и на другите нови филологии. С раждането на историческия подход в
епохата на романтизма постепенно укрепва представата, че не само всеки народ, а и
всяка историческа епоха създава своя особена култура. Но в традицията на немския
идеализъм особено стабилно се налага схващането, че културата е един вид народен
дух, обща душевност, налице в емпиричната тоталност на всичко произведено от
народа.

Според автора на "История на старогръцката култура" какво е Античното разбиране за култура? Условия за оформянето на съвременното понятиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Философия на културата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.