Философията като културен феномен


Категория на документа: Други


 Философията като културен феномен

Философията е плод на новаторските идеи на хора, интересуващи се живо от това "как" стават нещата, а не от съмнителните обяснения на дотогава властващия мит. Ското след появата на философията започва и нейното роене на различни схващания, чийто брой постоянно нараства. Дори съществува мнение, колкото са философите, толкова са и философийте. Затова едни и същи въпроси, вълнуващи хората в различни времена, различно са тълкувани от различните философи.
Разнообразието и дори противоположното тълкуване на тези проблеми и идеи показват това, че всеки философ свободно ги осъзнава от "собстевена перспектива".
Светът е прекалено сложен, за да бъде обяснен просто. Така той е обяснен в мита за това и митичния свят е безпроблемен. Философията обаче не само открива проблематичния свят, но и самата тя го проблематизира. Изобщо философите се интересуват от света като цяло, от всичко съществуващо. Затова философското поле е толкова обширно, че съдържа различни форми на духовно разбиране на света - естетична, етична, научна. Вплитането на тези форми придават самия облик на философията. Но ако различните нива са подчинени на свой собствени закономерности, то тогава науките, изследващи тези нива, стават автономни. С отделяне на нисшите от философията, тя заприличва на крал Лир, който останал без кралство, разделяйки владенията на дъщерите си. С настъпването на християнството обаче философията не само остава без "наследство", но и за дълго загубва самоличността си, за да се възъбнови в Новото време. Отлъчена вече от религията, философията временно възстановява единството си с науката. Но напредналата вече наука се отделя от философията и става самостоятелен културен феномен. Въпросът за изоставената философия е обсъждан често в съвременността. Философията не бива да забравя блязкавото си минало, но и не бива да се храни само със спомена за него. Всяка философия е феномен на свойто време и да се наложи в друга епоха непроменена е невъзможно. Само човек променя образа си и разбиранията си от детски дор здряла възраст мъдрост с течение на времето. Защото всичко е историческо "всичко тече", всичко се променя. Около тези въпроси отностно битието на света и на човека се завърта философиския светоглед, рожба на духа, откъснал се от властта на древния мит.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Философията като културен феномен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.