Финансиране чрез бизнес ангели


Категория на документа: Други


Университет за национално и световно стопанство

Реферат
по
"Финансиране на бизнеса"
На тема: Бизнес Ангелите като форма на финансиране

Изготвили: Проверил:

Десислава Дечева 112218

Татяна Христова 112262 ас. д-р Драгомир Стефанов

Поток 180, гр.1731
София
2013г.

Съдържание
1. Същност и видове Бизнес Ангели .................................................3 стр.
2. Етапи на подбор на инвестиционно предложение..............................4 стр.
3. Оценяване на предприемачите......................................................5 стр.
4. "Не е достатъчно само добра идея"................................................6 стр.
5. Предимства и недостатъци на инвестициите от Бизнес Ангели ............7 стр.
6. BBAN......................................................................................8 стр.
7. Библиография...........................................................................9 стр.

Може би вече завинаги си е отишло времето, когато човек можеше да се измъкне от бедността и да стане богат само благодарение на собствените си усилия, късмета и чудесна бизнес идея. За да се утвърдят и да процъфтяват, днешните начинаещи предприемачи се нуждаят от нещо много повече от работа и дoбра идея. Трябва им капитал, при това в значителни размери. Все повече предприемачи се опитват да избегнат високите изисквания и скъпите кредити на крупните рискови капиталисти, прибягвайки до една нова форма за финансиране: "Бизнес Ангели".

Бизнес Ангели

Бизнес ангелите, според дефиницията на европейската мрежа на бизнес ангелите (EBAN), са частни инвеститори (хора с опит и средства), които инвестират в непублични, най-вече стартиращи предприятия. Освен средствата за стартирането на дадена фирма или реализацията на определена идея, те са ценни и с това, че предлагат опита, контактите и уменията си. Те инвестират с нагласата, че освен че вероятно ще спечелят, ще подпомогнат новата фирма/идея с вече изградения си ноу-хау, и мрежа от контакти и партньори. Бизнес ангелите обикновено са бивши мениджъри със значителни средства и натрупан професионален опит, които извършват дялови инвестиции в иновативни предприятия в ранен стадий на развитие, а така също предоставят своя професионален и предприемачески опит. Инвестираните суми са типично под инвестиционния праг на фондовете за рисков капитал, като в ЕС и САЩ варират между 20 000 и 500 000 евро. Те обикновено са състоятелни индивиди (въпреки че понякога работят синдикирано) с налични свободни ресурси, които влагат в обещаващи компании. Но по същество те са достатъчно дискретни и прикрити хора и не "тръбят" навсякъде, че са готови да инвестират.

Опитът показва, че повечето новостартиращи предприемачи започват да търсят външно финансиране, когато потребностите от средства надхвърлят 100 000 долара. Шансът един проект да получи финансиране от бизнес ангел не е голям. Едва 4 от 100 проекта получават поисканите средства. Причината е, че това са рискови инвестиции, при които бизнес ангелът споделя риска заедно с предприемача. Става въпрос за дялово инвестиране, при което бизнес ангелът получава дял от компанията, съответстващ на инвестицията, която е направил. Обикновено възвращаемостта за инвеститора е около 30%.1
Видове "Ангели"

За да се систематизират видовете бизнес ангели, всеки от които има собствени особености, могат да се използват различни класификации. Една от най-добре разработените типологии на бизнес ангелите е:

1. Инвеститори добавящи стойност - опитни и индивидуално подхождащи инвеститори, които инвестират в близост до дома си, предимно за да гарантират пряката си въвлеченост в бизнеса

2. Инвеститорът с дълбоки джобове - този инвеститор често стартира компанията от неразвита идея, инвестира в отрасли и продукти ,с които е запознат, търси висока норма на възвръщаемост на инвестицията от над 50% годишно, и често иска място в управителния съвет

3. Консорциум от индивидуални инвеститори -неформално обособена група от частни инвеститори, с опит в стартирането на компании, които инвестират съвместно. При осъществяване на инвестицията те често се превръщат в инвеститори от втори тип.

4. Инвеститорът партньор - хора с голямо желание за контрол, които обикновено искат да станат висшия ръководен орган на компанията

5. Семейства от инвеститори - често в групата на тези инвеститори попадат представителите на малцинствата (напр. имигрантските общности в САЩ особено от Азия). Те финансират предприемачи в близост до местонахождението си и търсят подкрепата на опитни членове на семействата си при определянето на политиката, осъществяването на сделката и др.

6. Бартерният инвеститор - това е инвеститорът, който вместо пари срещу собственост, предоставя продукти и услуги, от които има нужда компанията.

7. Социално-отговорният частен инвеститор - този инвеститор (често получил парите си в наследство), търси сравнително приемлива, не твърде висока възвръщаемост, но се интересува предимно от компании по алтруистични лични подбуди.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране чрез бизнес ангели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.