Финансиране чрез бизнес ангели


Категория на документа: Други


Амбициозната главна изпълнителна директорка на VIPdesk Мери Нейлър започва да търси ангелска подкрепа, въпреки че компанията й вече има дълга история и печеливши резултати. Решава да участва с презентация на Mid-Atlantic Venture Fair, който организира във Вашингтон - панаир на търсещи финансиране млади компании. За да се открои сред останалите близо шестдесет кандидати, Нейлър решава да използва нетрадиционен подход като поставя шкафче за лъскане на обувки в лобито на хотела и наема човек, който предлага услугата безплатно на участниците на събитието. След като всички влизат в залата с лъснати обувки, Нейлър ги посреща с информация за своята компания VIPdesk, за която е подготвила интересни брошури. И успява. Само месец след презентацията й на панаира получава оферти за финансиране от две основни фонда - Pennsylvania Early Stage Partners и Scripps Ventures, добре запомнили приятната жена с шкафчето за лъскане на обувки, представила им уеб-базирана компания за лични услуги, както и готовия си бизнес план за разшириряването й. Нейлър успява също така да си осигури местно ангелско финансиране, включително 460 000 долара от "Вечерния клуб", както и средства от Women's Growth Capital Fund със седалище във Вашингтон и от два други суперангела. 5

Предимства и недостатъци на инвестициите от бизнес ангели

От финансова гледна точка, дяловата инвестиция от бизнес ангела може да е както печеливша, така и губеща за предприемача стратегия. Сред предимствата могат да се посочат очевидните плюсове на наличието на капитал без наличието на дължими регулярни плащания по обслужването на кредит, придадената финансова гъвкавост, която позволява търсенето на допълнителни източници , както и достъпът до капитал в ранната фаза на развитие, при стартирането на предприятието.Сред основните негативи от тази гледна точка са високите разходи за капитала. Очакваната възвръщаемост от бизнес ангела често е над 30%. Вторият съществен елемент е фактът, че предприемачът губи от собствеността си. Привържениците на рисковото финансиране винаги привеждат максимата, че е по-добре да притежаваш малко от голямата торта, отколкото много от малката. Извън финансовия план съществуват и други рискове, които произтичат от спазването на доверието, етиката в бизнеса. Предимствата на бизнес ангела като партньор, освен чисто финансовата инжекция в стартиращото предприятие, се свеждат до множество допълнителни изгоди от ролята, която той изпълнява като ментор и "безплатен консултант" за предприемача.

Инвестицията за предприемача е рискова. Но също толкова рискова е и за бизнес ангела. Една от най-често допусканите грешки е инвестирането в компания, която трудно може да се продаде - т.е. изходът от инвестицията като форма за реализация на дохода се оказва непосилна задача. Тези компании на професионален жаргон се наричат "ходещи призраци" . За да минимизират този риск ангелите често дефинират т.нар. "събитие на ликвидност" . Това е на практика изходът от инвестицията - да поиска средствата си обратно, да възвърне инвестицията си или по друг начин да прекрати участието си. Втората най-често допускана грешка е инвестирането в компания, чийто мениджмънт е неспособен да се справи с ръста на компанията, което изисква значителни усилия и намеса от страна на бизнес ангела, за да спаси инвестицията си. Това прави инвестицията често неприемлива за предприемача, води до нарушаване на доверието и сигурността в партньорството.(1)

Между бизнес ангелите и фондовете за рисков капитал има някои съществени различия:
* Формалният рисков капитал финансира сравнително по-късни етапи на развитието на фирмите и със значително по-големи суми.
* Бизнес ангелите инвестират буквално във всички сектори, докато случаят с фондовете не е такъв.
* Финансирането от бизнес ангели не изисква високи начални такси, а и самият процес при тях е значително по-кратък.
* Бизнес ангелите са инвеститори, които често носят допълнителна стойност със своите съвети като ментори.
* Ангелите са готови да инвестират в радикално нови идеи
* Ангелите използват свои средства. Фондовете - чужди

Интересни са резултатите и от финансова гледна точка. В проведена анкета сред 127 ангели - В сравнение с фондовете за финансиране с рисков капитал ориентирани към инвестиране в ранните фази на развитие, се оказва, че бизнес ангелите имат значително по-малко губещи инвестиции (40% спрямо 64%). Значително по-голям е и броят на бизнес ангелите, чиито инвестиции не са губещи, макар и не твърде печеливши (24% спрямо 7% за фондовете).

BBAN - Българска Мрежа на Бизнес Ангелите - свързва търсещите финансиране предприемачи с неформални, частни инвеститори. Мрежата е регистрирана през ноември 2007г. От юни 2008г. е пълноправен член и на Европейската мрежа на бизнес aнгелите. Условия: членове на BBAN могат да бъдат единствено физически лица; всеки член на Мрежата подписва Договор, неразделна част от който е и Етичния кодекс; размерът на дължимия членски внос е 480 евро годишно; всеки член на Мрежата ползва услугите й единствено самостоятелно; при сключена сделка всеки бизнес-ангел е длъжен да осведоми Мрежата за нейните параметри. В Мрежата на бизнес ангелите има около 1000 регистрирани предприемачи и 700 проекта. Половината от идеите са качени онлайн. 30% от проектите са в ИТ сферата.

Сред най-известните "ранни" ангели е Arthur Rock, който в началото на 60-те години инвестира значителни собствени средства в стартирането на предприятия като Intel и Apple Computer. От по-късните известни примери може да се посочи Ted Leonsis от America Online, който предоставя началния капитал за стартирането на Google.

Edison Electric Light Company - през 1878 година, по време на Изложението в Париж, се осъществява тази малко известна, но ключова за развитието на съвременното общество сделка. Това е моментът, когато J.P. Morgan и Spencer Trask решават да подкрепят една налудничава за времето си идея, наречена "ЕЛЕКТРИЧЕСТВО". Човекът, представил проекта за този "феномен" е самият Томас Едисън. През 1878 г, Томас Едисън създава Edison Electric Light Company в Ню Йорк Сити, благодарение на финансовата подкрепа на J.P. Morgan и членове на фамилията Вандербилт. Морган инвестира 300 хиляди долара в Edison Electric Light Company преди Единсън да успее да подобри изобретението си. През 1982 г. Морган организира и сливането между Edison General Electric Company и Thompson-Houston Company, с което се формира General Electric. При липса на конкуренция, компанията бързо става една от най-проспериращите в света.(1)

Днес бизнес ангелите са стотици, с различни инвестиционни възможности и мотиви. За някои самият факт, че инвестират в подходяща идея и добрината, която ще tgghизвършат са значително по-голям стимул от финансовата възвръщаемост. Съществуват и пасивни ангели, които отделят до 25 000 долара, съвсем между другото, разчитайки, че случайното им вложение ще попадне на следващия Yahoo! Съществуват и "капиталови ангели", които инвестират най-често между $50,000 to $250,000, които са активно въвлечени в управлението и разчитат изключително на ролята си на ментори, за да оформят почвата за растеж на техния посевен капитал. Има и такива ("супер-ангели"), които са настоящи милионери и дори милиардери, които могат да си позволят да поемат риска от инвестиция между 500 хил. и 2 млн. долара.

Библиография

1. Мей, Д., Симънс К., Всеки бизнес се нуждае от един "ангел", изд. Калсика и стил, 2008 г.
2. Иванова Р., Тодоров Л., "Финансово стопански анализ", изд. Тракия М, 2008г.
3. www.appraisers.org
4. Приложение към чл.10, ал.3 от Наредба за анализите на правното състояние на приватизационните сделки и за условията и реда за лицензиране на оценители. Обн. ДВ, бр.57, 11.06.2002г.
5. www.bban.eu - Българска Мрежа на Бизнес Ангели

1

 www.Bban.eu

2

 www.appraisers.org

3

 Приложение към чл.10, ал.3 от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните сделки и за условията и реда за лицензиране на оценители. Обн. ДВ, бр.57, 11.06.2002г.

4

 Р. Иванова, Л.Тодоров, "Финансово стопански анализ", изд. Тракия М, 2008

5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране чрез бизнес ангели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.