Финансови кризи


Категория на документа: Други


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
гр. София

Финансово-счетоводен факултет
катедра"Финанси"
дисциплина "Парична теория и парична политика - II ниво"

КУРСОВ ПРОЕКТ

НА ТЕМА:

ФИНАНСОВИ КРИЗИ

Декември 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод..................................................................................................... 3

2. Видове кризи.............................................................................................. 3
2.1. Валутна криза.............................................................................. 4
2.2. Банкова криза............................................................................ 5
2.3. Дългова криза.................................................................................................... 7
2.4. Поколения кризи................................................................................................8

3. Влияние на световната финансова криза от 2008 г. върху валутния, ипотечния и банковия пазар в САЩ, региона на ЦИЕ и България .......................................................... 8
3.1. Влияние на кризата върху валутния пазар.........................................................11
3.1.1. Разширяване на спредовете............................................................12
3.1.2. Поскъпване на щатския долар....................................................... 13
3.1.3. Срив в кери валутите...................................................................... 14
3.1.4. Валутните войни се разгарят с нова сила.......................................... 16
3.2. Влияние на кризата върху имотния пазар...................................................... 18
3.2.1. Състояние на имотния пазар по време и непосредствено след кризата... 18
3.2.2. Има ли подобрение на имотния пазар 5 години след кризата?................. 20
3.2.3. Задава ли се нова криза на имотния пазар?................................................. 23
3.3. Влияние на кризата върху капиталовия пазар......................................................... 23
3.3.1. Какво научихме 5 години след фалита на Lerhman Brothers?.............. 26
3.3.2. Взеха ли си поука банките?............................................................... 28
3.3.3. Какво се случва на капиталовия пазар в региона на Централна и Източна Европа и България?........................................................................... 32
4. Как да ограничим възникването на финасови кризи?.................................... 33
5. Заключение............................................................................................. 34
6. Използвана литература...............................................................................................35
7.

1. Увод

През последните деситиления в световен мащаб наблюдаваме развитие на пазарите, поява на нови технологии, откритие на нови продукти, подем в индустрията и развитие в сферата на икономиката, финансите и счетоводството като науки. Погледнато от по-близък кадър, както знаем, зад всеки възход се крие по едно градивно падение. Световната финансова криза породи масови сътресения като спад в производството, срив на фондовата борса, разклащане на банковата система, безработица, фалити на фирми, загуба на капитали. Редица анализатори твърдят, че от кризата вече няма и следа, други смятат, че все още сме в процес на "излекуване". Независимо от последствията важно е да търсим начини за преодоляване, изходи и поуки от ситуацията.

Целта на настоящата курсова работа е да проследим Световната финансова криза от 2008 г., известна и като Голямата рецесия. За да илюстрираме този нашумял световен проблем, сме си поставили като задачи да разгледаме теоретично същността на финансовите кризи, както и да проследим влиянието й върху икономиките на САЩ, страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), както и България.

2. Видове кризи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.