Финансови кризи


Категория на документа: Други


Третото поколение кризи се появяват в литературата като обяснение на Азиатската криза от 1997 г. Азиатските страни, които са засегнати от кризата се характеризират със стабилни икономически фундаментални фактори:
* липсва конфликт между фискална и монетарна политика;
* отсъстват високи фискални дефицити;
* инфлацията и безработицата са сравнително ниски;
При това поколение кризи под внимателно наблюдение попадат не само фундаменталните фактори и самовъзпроизвеждащите се очаквания, но и някои микроикономически фактори, като влошаването на балансите на банки и корпорации. Основни причини за кризата са:
* моралният риск( много високи нива на кредита)
* недостигът на ликвидност в местните банкови системи след разразяването на кризата проблеми от обезценяването на местната валута за финансовото състояние на предприятията
* ефектът на заразата.
Като индикатори, които могат да се използват за прогнозиране на настъпването на кризисно събитие, се препоръчват цените на активите - акции и недвижими имоти.

Четвърто поколение кризи
Krugman (2001) се опитва да си представи какво ще представлява кризата от четвърто поколение. Третото поколение кризи според автора не представляват типичната валутна криза. Механизмът на спекулативната атака и самовъзпроизвеждащите се очаквания от една страна предполагат криза от трето поколение с изтичане на капитал и обезценяване на местната валута, което потвърждава загубата на доверие. Но с малка промяна може да се получи модел на финансова криза, в който важна роля играе не само валутният курс, но и цените на останалите активи в икономиката. Както беше посочено в Krugman (1999), при криза от трето поколение могат да се получат сериозни негативни ефекти за счетоводните баланси на предприятията. Проблемите са в пасивната страна на баланса поради високата степен на задлъжнялост. При четвъртото поколение кризи проблемите се появяват в активната страна на баланса - по някаква причина цената на активите или на продуктивните инвестиции на предприятието намалява. Такъв неблагоприятен шок може да се получи в цените на недвижимото имущество, което ще намали разполагаемото обезпечение в икономиката и ще съкрати възможностите за ново кредитиране. Това сериозно ще влоши финансовото състояние на предприятията. Четвъртото поколение кризи свързва цените на активите с невъзможност на паричната политика да реагира на техния спад. Тази невъзможност за реакция може да е поради факта, че лихвените проценти са на почти нулево ниво и монетарните стимули не могат да бъдат приложени. Според Кругман, реакцията при такава криза е свързана с фискалната политика и експанзията по тази линия трябва да е радикална. Кризите, които той определя като четвърто поколение, приличат на модели в затворена икономика, тъй като валутният курс не играе водеща роля.

3. Влияние на световната финансова кризаот 2008 г. върху валутния, ипотечния и банковия пазар в САЩ, региона на ЦИЕ и България

Ипотечната криза в САЩ избухва през периода юли-август 2007 г., наричана още кризата с високорисковите ипотечни заеми. Тя е една от първите индикатори за Световната финансова криза и може да се характеризира с рязкото покачване на необслужваните високорискови ипотечни заеми.Вследствие на това се наблюдава спад на качеството на ценните книжа, които обезпечават посочените ипотеки.Причините за избухването на кризата може да са много, но сред водещите са именно надценяване стойността на обезпечението- недвижимите имоти, както и способността длъжниците да обслужат ипотечните си кредити при предварително зададени от банките много високи нива на лихвените проценти.

Постепенно кризата се разраства, докато през 2008г. вече се превръща в глобална рецесия. По мащаби и обхват е сравнима и съпоставима с Голямата депресия от 1929 г. Поради тази причина е известна и като Голямата рецесия.Изразява се във всеобщ спад на производството, намаление на потреблението и търсенето с понижение на цените на суровините, последвано от нарастваща безработица.

3.1. Влиянието на кризата върху валутния пазар

Световната финансова криза има сериозни последици върху валутния пазар(Forex), който попада извън полезрението на много от авторите, пишещи за световната финансова криза.На практика пазарът на валути превишава по обеми всички останали финансови пазари, като още през септември 2012 г. дневният му оборот достига стойности от над 5 трлн.долара дневно.6За сравнение дневният обор на Нюйоркската фондова борса (NewYorkStockExchange, NYSE) към 30октомври 2013 г. е 45,8 млрд.долара, или над 100 пътипо-малко. Участниците на този пазар варират от хедж фондове и централни банки до всеки, който обмени няколко лева в местното обменно бюро.Едва ли може да се изброят всички последици, които кризата от 2007 година има върху форекс пазара.Най-съществените от обаче се свеждат до разширените спредове във валутните котировки, повсеместното поскъпване на щатския долар, бягството от рискови валути и т.нар. "валутни войни".

3.1.1. Разширяване на спредовете

В много случаи при сключване на сделки на форекс пазара липсват каквито и да било комисионни от страна на посредници по сделката. Най-съществения разход за търгуващите с валута често е спредът - разликата между курс купува и курс продава. Поради огромната ликвидност и засилена конкуренция в тази сфера от финансовия сектор спредовете при валутните двойки са максимално изтънени. Така например за валутната двойка евро/щатски долар (EURUSD) спредовете на българския пазар започват от стойност0,8 пипса (десетохилядни).7Например, котировка EURUSD, купува 1,35409, продава 1,35401.

Поддържането на ниски спредове е от огромно значение за т.нар.форекс брокери, понеже е сред основните предимства на валутния пазар. Запазването на ниските им стойности обаче на практика се оказва невъзможно в разгара на кризата.

Преди фалита на Lehman Brothers
След фалита на Lehman Brothers
Валутна двойка
Спот пазар
3-месечен суап
Спот пазар
3-месечен суап
EURUSD
1
0,2
5
10
GBPUSD
3
0,3
12
12
USDJPY
3
0,2
12
10Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.