Финансови кризи


Категория на документа: Други


6. Gavin, M., R. Hausmann, The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context, Inter-American Development Bank, WP 318/1996;
7. Kaminsky, G., C. Reinhart, The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, Board of Governors of the FRS, IFDP 544/1996;
8. Frankel, J., A. Rose, Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment, Journal of International Economics 41/1996;
9. Krugman P. (1979), "A Model of Balance-of-Payments Crises", Journal of Money Credit and Banking, vol. 11, no.3, p. 311-325
10. Obstfeld M. (1986), "Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises", American Economic Review, Vol. 76(1), p. 72-81
11. Masson P. (1998), "Contagion: monsoonal effects, spillovers, and jumps between multiple equilibria", IMF Working Paper, No. 98/142
12. Bloomberg, Currency Trading at $5 Trillion a Day Surpassed Pre-Lehman High, http://www.bloomberg.com/news/2012-03-11/currency-trading-at-5-trillion-a-day-surpassed-pre-lehman-high-bis-says.html;
13. Economist, Global Debt Clock 2013,http://www.economist.com/content/global_debt_clock;
14. European Institute, U.S. Bailout Funds Saved European Banks -- Without Much Transatlantic Reciprocity, http://www.europeaninstitute.org/August-2010/us-bailout-funds-saved-european-banks-without-much-transatlantic-reciprocity.html;
15. Investopedia, Definition of 'Currency Carry Trade', http://www.investopedia.com/terms/c/currencycarrytrade.asp;
16. Trading Economics, Switzerland Exports, http://www.tradingeconomics.com/switzerland/exports;
17. Trading Economics, United States GDP, http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp;
18. БНР Финанси, "Силен ръст на продажбите на жилища в САЩ през август до шестгодишен връх", http://finance.bnr.bg/News/Pages/1909_US_data4.aspx;
19. В-к "Капитал", "Икономиката на САЩ се е ускорила през второто тримесечие", http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/07/31/2114025_ikonomikata_na_sasht_se_e_uskorila_prez_vtoroto/;
20. ИП Карол, "Сравнения с други брокери", http://www.karollbroker.bg/zashcho-karol/sravnenija-s-drugi-brokeri/;
21. Investor.bg, "Американски съд: Bank of America е виновна",
22. http://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/amerikanski-syd-bank-of-america-e-vinovna,160183/;
23. Investor.bg, "Банки, виновни за финансовата криза, бяха осъдени от американски регулатор", http://www.investor.bg/evropa/334/a/banki-vinovni-za-finansovata-kriza-biaha-osydeni-ot-amerikanski-regulator,158262/;
24. Investor.bg, "JPMorgan Chase дава 13 млрд. долара за извънсъдебен спор", http://www.investor.bg/bulgaria-on-air/462/a/jpmorgan-chase-dava-13-mlrd-dolara-za-izvynsydeben-spor,159895/;
25. Investor.bg,"JPMorgan отчете първата си тримесечна загуба от 2004 г.", http://www.investor.bg/sasht/337/a/jpmorgan-otchete-pyrvata-si-trimesechna-zaguba-ot-2004-g,159400/;
26. Investor.bg, "JPMorgan Chase ще извади още 4,5 млрд. долара за компенсации на инвеститори", http://www.investor.bg/sasht/337/a/jpmorgan-chase-shte-izvadi-oshte-45-mlrd-dolara-za-kompensacii-na-investitori,161614/;
27. Investor.bg, "Moody's орязва рейтинга на редица големи американски банки", http://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/moodys-oriazva-reitinga-na-redica-golemi-amerikanski-banki,161540/;
28. Investor.bg, "Печалбата на Barclays преди данъчно облагане отстъпи с 26%", http://www.investor.bg/evropa/334/a/pechalbata-na-barclays-predi-danychno-oblagane-otstypi-s-26,160567/;
29. Investor.bg, "Търговията с акции се отрази добре на резултатите на Morgan Stanley", http://www.investor.bg/sasht/337/a/tyrgoviiata-s-akcii-se-otrazi-dobre-na-rezultatite-na-morgan-stanley,159848/;
30. Investor.bg, Търговията с облигации понижи печалбата на Goldman Sachs с 2% http://www.investor.bg/sasht/337/a/tyrgoviiata-s-obligacii-poniji-pechalbata-na-goldman-sachs-s-2,159762/;
31. Investor.bg, "Wells Fargo отчете 13% ръст на печалбите за третото тримесечие",http://www.investor.bg/sasht/337/a/wells-fargo-otchete-13-ryst-na-pechalbite-za-tretoto-trimesechie,159403/;
32. Investor.bg, "Японската централна банка разхлаби монетарната си политика", http://www.investor.bg/novini/130/a/iaponskata-centralna-banka-razhlabi-monetarnata-si-politika,140286;
33. Караиванов, П., "Първите жертви на финансовата криза в България", http://www.finance5.bg/articles/58.html;
34. Любенов, А., "SOFIX: Първи по пързалката, последни към върха";
35. Propertyindex.bg, "Сделките с имоти се увеличават и продължава спадът в цените им", http://propertyindex.bg/residential_news/2013/09/24/2147369_sdelkite_s_imoti_se_uvelichavat_i_produljava_spadut_v/;
36. Stroitelstvo.info, "MBL: Сделките с имоти отчитат значителен ръст спрямо предходната година", http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2137099;
37. Център за либерални стратегии, "Австрийци срещу Кейнс: кой предусети кризата", http://www.cls-sofia.org/blog/?p=333.

1

"Валутната криза е съпътствана от изоставяне режима на фиксиран валутен курс или рязка обезценка при плаващ валутен курс. Тези събития често са придружавани от съществена загуба на резерви" Berg, A., C. Jarvis, M. Stone, A. Zanello,Re-Establishing Credible Nominal Anchor After a Financial Crisis: A Review of Recent Experience, IMF WP 76 / 2003, p. 5

2

Kaminsky, G., C. Reinhart, The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, Board of Governors of the FRS, IFDP 544/1996, p. 4.

3

Frankel, J., A. Rose,Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment, Journal of

International Economics 41/1996, p. 353

4

В. Неновски, Н., К. Христов, Банковата система в условията на паричен съвет, Цит. съч., с. 35.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.