Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи


Категория на документа: Други


* предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност.
3. ДЕЙНОСТИ.

Дейностите по изпълнение на задачите от МВР са:

* събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната сигурност;

* предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България;

* противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред;

* превантивна дейност;

* опазване на обществения ред;

* осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдение;

* охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет;

* предотвратяване на терористични действия;

* защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;

* координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия;

* приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;

* държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

* контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;

* осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;

* осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;

* придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи;

* изграждане на информационни фондове и информационни системи и управление на информационната дейност;

* осигуряване на специални съобщителни средства за държавни органи;

* лицензиране и контрол над дейности, предвидени със закон;

* контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;

* издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;

* контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;

* конвойна дейност;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.