Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи


Категория на документа: Други


* бягане 8-ка;

* Бягане 800 м;

* сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.);

* изправяне на трупа от тилен лег до седеж (бр.).

Обработените резултати се нанасят в Автоматизираната информационна система за контрол на физическото развитие, физическата и стрелковата подготовка и личните картони на изпитваните.

Друг вид професионалното обучение по физическа подготовка е обучението с откъсване от работа чрез организиране и провеждане на курсове за:

* професионална специализация - обучение за придобиване на професионални знания и умения за изпълнение на задълженията на инструктор по физическа подготовка;

* актуализация на професионалната квалификация - обучение на инструктори за привеждане на професионалните знания и умения в съответствие с настъпили промени.

Критериите за подбор на служители за изпращане на курс са:

* стаж в МВР не по-малко от 2 години;

* оценка "издържал" на годишния изпит по физическа подготовка през последната календарна година;

* участие в учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на структурното звено;

* практически опит в сферата на физическото възпитание и спорта или спортно образование;

* организаторски и лидерски качества;

* траен интерес в областта на физическото възпитание и спорта.

Обучението чрез физическа подготовка се извършва по учебно-плановата документация, която включва учебна програма, тематични планове, учебни разписания.
Учебно-плановата документация се изготвя от ЦБПС и се утвърждава от неговия началник не по-късно от 10 работни дни преди началото на съответния курс. Предложенията на звената "Човешки ресурси" със служителите, определени за съответния курс се съгласуват с ЦБПС не по-късно от 20 календарни дни преди началото на съответния курс и се изпращат в дирекция "Човешки ресурси". За всеки курс за професионално обучение се издава заповед на главния секретар на МВР или от директора на дирекция "Човешки ресурси". На успешно издържалите изпита служители, ЦБПС изготвя удостоверение за придобитата професионална квалификация, който се издава в четиринадесетдневен срок след завършването на курса и се изпраща до звеното "Човешки ресурси" на дирекцията, на която е служител лицето. С придобиването професионална квалификация "Инструктор" по физическа подготовка, служителят получава точки, които са елемент от точковата система за развитие в професионалната кариера в МВР.

В края на всяка календарна година Центъра за бойна подготовка и спорт изготвя отчет-анализ за състоянието на физическата подготовката на служителите от МВР и го изпраща в Дирекция "Човешки ресурси".

СПОРТОВЕ ПРАКТИКУВАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР.

Спортове, създадени за МВР са практикувани само от служители. Дисциплините са със специализиран характер и симулират ситуации максимално близки до реалните. Целта е постигане на високо ниво на тренираност и запазването му през целия трудов път. Тези спортове са водачи на полицейски кучета, пожароприложен спорт, полицейска лична защита и стрелба с боен пистолет.

Спортовете с приложно значение за изграждане знания, умения и способности необходими за запазване живота и здравето на гражданите и самите служители, както и опазване на държавната, общинска и частна собственост. Тези спортове са автомобилизъм, алпийски ски и биатлон, алпинизъм, водно спасяване, гребане, карате, конен спорт, ориентиране, мотоциклетизъм, плуване и таекуондо.

Спортове с общо въздействие с присъщия за масовия спорт функционално-здравен ефект. С него се цели всестранно въздействие върху организма и развитие на физическите качества, а също така и формиране на умения за колективно взаимодействие при реализиране на поставени конкретни задачи. Тези спортове са баскетбол, волейбол, крос, тенис на корт, тенис на маса, туризъм и футбол.

Използвана литература:

1. http://www.dhr.mvr.bg/CBPS/default.htm, 25.11.2013 г.;

2. http://lex.bg/laws/ldoc/, 20.11.2013 г;

3. http://sa-mvr.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=55.
??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.