Флуколация на диспергираи частици


Категория на документа: Други


РАЗДЕЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
Практическо упражнение № 7

ТЕМА: Флокулация на диспергирани SiO2 частици с помощта на катионни полиелектролити.
ГРУПА: Първа
ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Десислава Гавраилова
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР: 46051
1. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО:

Определяне на оптималната концентрация на флокулант (катионен полиелектролит) за получаване на по-плътен седимент от силикатни частици.
2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

В това упражнение ще изследваме коагулацията. Тя представлява слепване на частици, при което се образуват агрегати, които много по-лесно се отделят от течната фаза. Ето защо този процес се използва често в при пречистването на отпадни води.

За флокуланти най-често се използват полимерни молекули, които могат да бъдат нейонни, анионни или катионни.

Механизмите на действие на действие на флокулантите зависят от тяхната природа.

Най-ефективният е флокулация на частици от полиелектролити. При този механизъм се неотрализира повърхностния заряд на частиците и те се слепват с полимерните момекули. За да бъде ефективен този механизъм се избира флокулант с противоположен заряд от този на частиците.

3. МЕТОДИ:
Наблюдение на скоростта на седиментация и оценка на плътността на образувания седимент от флокулирали частици.

4. МАТЕРИАЛИ:
1. 0.5 тегл. % суспензия на частици от SiO2.
2. Флокуланти:

0.35 % разтвор на Praestol 644 BC

0.5 % разтвор на Merquat 100

5. РЕЗУЛТАТИ:

Таблица1:

Merquat 100
Обем бистра фаза, ml
Време
---
Цилиндър 1
Цилиндър 2
Цилиндър 3
1
135s
60s
50s
2
280s
190s
127s
3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Флуколация на диспергираи частици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.