Фондови борси


Категория на документа: Други


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

ПО: ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ИНФРАСТРУКТУРА

НА ТЕМА: "ИСТАНБУЛСКА (İMKB) И ЛОНДОНСКА(LSE) ФОНДОВА БОРСА"

ПЛОВДИВ 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
1.Произход , същност и значение на фондовите борси
2. Истанбулска фондова борса (IMKB)
2.1 Организация
2.2 Структура
2.3 Субекти - основни играчи
2.4 Инструменти - обект на фондова търговия
2.5 Регулации - правила, норми, стандарти
2.6 Актуално състояние на Истанбулската фондова борса
2.7 IMKB в условията на криза и перспективи
3. Лондонска фондова борса
3.1 Организация
3.2 Структура
3.3 Субекти - основни играчи
3.4 Инструменти - обект на фондова търговия
3.5 Регулации - правила, норми, стандарти
3.6 Актуално състояние на Лондонската фондова борса
3.7 LSE в условията на криза и перспективи
4.Заключение
5. Използвана литература

1.ПРОИЗХОД , СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ

Думата "борса" произхожда от фамилията на белгийския благородник Van Ler Burse от гр. Брюге, в чиято къща през XV век се срещали търговци и банкери, за да извършват своите парични, стокови и транспортни сделки. Гербът на тази фамилия, състоящ се от три кесии станал символ на борсата, а самата къща нарекли бурса, а в последствие борса.

Възникването на фондовите борси е свързано с развитието на държавните заеми и необходимостта от превръщането на държавните документи за дълг в предмет на покупко-продажба. Силен тласък в развитието на фондовите борси дава зараждането и разширяването на дейността на акционерните дружества, чийто акции са предмет на борсовата търговия.
Първата фондова борса с международно значение е основана в Антверпен през 1531г. За нея била построена специална сграда, на фасадата, на която било написано : " За търговци от всички страни, говорещи на различни езици."

От XV до XVIII век възникват множество борси :
Лондон - 1554г. , Амстердам - 1688г. , за периода 1605 - 1635г. се откриват борси в Хамбург, Франкфурт на Майн, Париж - 1711г. , Берлин - 1760г. , Швейцария - 1850г. , Япония - 1878г, и др.
Днес няма развита пазарна икономика, в рамките на която да не функционира фондова борса. Всяка борса сама създава и определя своите правила за организация и търговия, като се спазват основните закони, регламентиращи борсите и ценните книжа.

Фондовите борси осигуряват контакти между инвеститорите - тези които имат пари или свободни капитали и желаят да ги инвестират по най-ефективен начин, и предприемачите - бизнесмени, които осъществяват стопанска дейност, но нямат достатъчно капитали. Фондовата борса е икономически филтър, който определя успешно и неуспешно работещите предприятия и преструктурира капитала като го насочва от недобре към добре работещите фирми.

Фондовата борса е казино за развлечение на богатите, но и специфичен пазар с изключително важна роля за съвременното стопанство, където за кратко време човек може да се превърне в просяк.

2. ИСТАНБУЛСКА ФОНДОВА БОРСА (IMKB)

2.1 Организация

Фондовата борса в Истанбул е създадена в началото на 1986 година. Създадена е да осигури обмен и търговия с ценни книжа, облигации и сметки, депозитни сертификати, корпоративни облигации, чуждестранни ценни книжа и недвижими имоти както и международни ценни книжа. Като самостоятелна професионална организация Истанбулската фондова борса се ползва с висока степен на самостоятелно регулиране. Нейните приходи се генерират от таксите, събирани по сделки, регистрационни процедури и разнообразни услуги. Борсата разполага със собствен бюджет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фондови борси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.