Fractal Еxplorer


Категория на документа: Други


Fractal Explorer е безплатна софтуерна програма, чрез която могат да се видоизменят и създават нови фрактали в реално време. Създадена е от Arthur Sirotinsky и Olga Federenko (Kiev, Ukraine) през 1998 г. От тогава тя се развива и разширява своите възможности. В нея са заложени известни фрактали и формули, чрез които могат да се правят производни на даден фрактал. В тази глава са анализирани основните възможностите на програмата Fractal Explorer, версия 2.02, с нейна помощ са построени нови фрактали чрез видоизменяне на даден фрактал или чрез промяна в начална формула и са посочени някои приложения на получените фрактали в различни области.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕНЮТАТА НА ПРОГРАМАТА
1.1. Структура на менюто File
При стартиране на програмата се визуализира прозорецът, показан на фиг. 2.1. Когато кликнем с мишката върху File от командния ред, ще се появят следните възможности, които могат да се видят на фиг. 2.2

фиг. 2.1 фиг. 2.2

Подменютата New fractal, New IFS, New attractor, New quaternion и New orbita зареждат различни по бид нови фрактали. Подменю Open project отваря вече съществуващи фрактали. Подменюто Save дава възможност да се съхрани в библиотеката направеното видеоизменение на фрактала. Чрез подменю Project info могат да се правят настройки на позицията на визуалния фрактал. Save image позволява запис като снимка с разширение *.jpg. Подменюто Wallpaper дава възможност да запазим и приложим направената визуализация на нашият работен плот.

Фиг. 2.3

Менюто Edit съдържа вече добре познатите ни функции, като например Undo, Redo, Zoom in, Zoom out и др.

1.2. Структура на менюто Fractal

Когато кликнем върху бутона Fractal , ще се появят подменютата показани на фиг. 2.4.

Фиг.2.4

Подменюто Start rendering, стартира направената визуализация.
Подменюто Select fractal съдържа формули, чрез които се видоизменя известният фрактал на Манделброт, фракталът на Нютон, както са показани съответните примери в фиг.2.5, фиг.2.6 и фиг.2.7 и 2.8.

Фиг.2.5 Фиг.2.6

Фиг.2.7 Фиг.2.8

В подменюто съществуват и други формули и фрактали , например известните геометрични фрактали триъгълникът на Серпински (фиг.2.9), както и модификациите на фрактала на Барнсли (фиг.2.10) и др.

Фиг. 2.9 Фиг. 2.10

Чрез подменюто User formula от менюто Fractal, Select fractal, може да се създаде фрактал по зададена формула посредством използването на геометрични, експоненциални, тригонометрични и др. функции, както ида бъдат видоизменяни посредством инструментите заложени в програмата.
Съществуват различни видове комбинации, които дават възможност да бъдат генерирани най-различни интересни по форма, цветово усещане и размери фрактали. Например, подменю Color control от менюто Fractal дава възможност да променяме цветовата гама на фрактала (фиг. 2.11)

Фиг. 2.11

Подменюто Filters съдържа в себе си филтри, чрез които може да се видоизменя даден фрактал или да разрешава някоя функция от другите менюта (фиг. 2.12).

Фиг. 2.12

Нека да проследим видоизменението на фрактала на Маделброт чрез използване на филтри: Edge detection (фиг. 2.13), Emboss (фиг. 2.14), Relief (фиг. 2.15).

Фиг. 2.13 Фиг. 2.14

Фиг. 2.15
Също така филтрите могат да бъдат използвани и в различни комбинации.
Примерно Edge detection + Diagonal "shatter" (фиг. 2.16).

Фиг. 2.16

Подменюто Color Histogram дава възможност да се види диаграмата на цветовата палитра, а подмнюто Automatic color balance, балансира автоматично цветовете на палитрата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Fractal Еxplorer 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.