Функции и дейности на отдел "Държавна сугурност" (1925-1944)


Категория на документа: ДругиОтделение А-2 включва в състава си: началник отделение, началник на служба, инспектор, секретар, деловодите, машинописци, 1 прислужник, 5 групови началници и 40 разузнавачи. Обект на дейност на отделението са чуждото разузнаване и пропаганда, външната информация, външното разузнаване и противоразузнаване в страната, контролът на българите в чужбина, религиозните секти и пропаганда, международните организации под чуждо влияние.

Щатът на отделение Б-2 се състои от началник отделение, началник на служба, инспектор, секретар, деловодител, машинописец, 4 групови началници и 18 разузнавачи, бюро "Регистрация и контрол на чужденците в страната", бюро "Визи", гранично- надзорната служба, паспортните бюра, служба " Регистрация на евреите". Обект на действие на отделението са малцинствата, дезертйори от чужди армии, политически емигранти, незаконно минали границата ( без съветски поданици) паспортния контрол на чужденците и на влизащите в страната. Новосформираното отделение Б-2 получва личен състав от бившото отделение "Г", "Регистрация и контрол на чужденците", взема щат от бюро "Визи", Гранично-надзорната служба, паспорните бюра. Оперативния състав на отделението се взема от отделениа А-2 - един групов начачалник, от отдел "Г" - двама групови началници, от отдел "Административна полиция" - един групов началник със зачислените му разузнавачи.

Това е последният опит за промяна структурата на отдел "ДС" и за повишаване ефективноста на неговите действия в периода до 1944г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Развитието на полицията в България в периода до 1944г. започва в сложна вътрешнополитическа обстановка в страната. Цялата система на полицията минава през голяма еволюция. От всичко казано до тук може да се обобщи че, организацията, функцията и дейността на полицейската система са зависили от характера на политическата система и конституционния ред в държавата.

Приемането на "Закона за аминистрацията и полицията" е основа за изграждането на новата полицейска организация през 1925г. Тогава се и въвежда понятието "държавна сигурност". Оказва се , че отдел "Държавна сигурност" и неговите отделения "Външнополитическа служба", "Вътрешнополитическа служба" и бюро "Преса и печат" са първите институционални звена в системата за полицейско разузнаване и контраразузнаване, за защита на обществото от престъпни посегателства , за изготвяне на периодични сведения и информация за политическото състояние в страната и нейните райони. Появяват се първите разузнавателни групи и секретни сътрудници.

Отдел "Държавна сигурност" има много важна роля за държавата. Отделът се структурира с цел да кординира оперативната и информационната дейност на полицейската институция. Неговите функций и дейности са да защитава конституцията, държавата и вътрешния мир. Различните задачи на отделенията в оттдела са да наблюдават и разузнават дейността на антиконституционните партии и организации, да ликвидират партизанските чети и групи, също така трябва да упражняват контрол върху пресата и печата. Да разузнават и да разкриват чужди шпиони. В периода 1923-1937 се постигат първите сериозни успехи във вербуването, внедряването и използването на секретни сътрудници.

Друг извод който произлиза от всичко казано до тук е , че отделните управляващи използват отдел "ДС" за контролиране и поддържане на личния си политически режим.

ЛИТЕРАТУРА:
1. "Полицията в България (1879-1944)"- Стефан Симеонов
2. "Разузнаването от древността до наши дни"- Бончо Асенов

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функции и дейности на отдел "Държавна сугурност" (1925-1944) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.